Tweehonderd Canadese militairen bezoeken Bergen op Zoom (Video)

Foto: Jan Krijtenburg

Zaterdagmiddag brachten circa 200 Canadese militairen, onderweg naar de vierdaagse in Nijmegen, een bezoek aan Bergen op Zoom.

Elk jaar doet een groep canadese militairen mee aan de vierdaagse in Nijmegen. Dit jaar was er een groep van bijna tweehonderd militairen van de Canadese landmacht, marine en luchtmacht die naar Nederland gekomen waren.

In verband met de viering van vijfenzeventig jaar bevrijding van Bergen op Zoom en omdat de bevrijding in de tweede wereldoorlog ook door Canadese militairen bevochten was, werd er voorafgaand aan de vierdaagse een bezoek aan Bergen op Zoom gebracht.

Als eerste werd er een bezoek gebracht aan de Canadese begraafplaats bij Bergen op Zoom, waar in een plechtige ceremonie een krans gelegd werd voor de honderden Canadese militairen die bij de slag om de Schelde gesneuveld zijn.

Vanaf de begraafplaats vertrokken vier bussen naar Plein 13 in Bergen op Zoom vanwaar het Canadese contingent van Plein 13 door de Bergse binnenstad naar het Markiezenhhof macheerde. Voor de bussen arriveerden stonden de verkeersregelaars, die de stoet veilig door de stad moesten loodsen al klaar.

Rond half drie arriveerden de bussen op Plein 13 in Bergen op Zoom en verzamelden de Canadezen zich op het plein, klaar om de stad in te marcheren.

Voor het vertrek werden de militairen langs de zijkant van het plein opgesteld en werden de troepen met enig vlagvertoon geïnspecteerd

Uiteindelijk stond iedereen op de goede plek klaar en werd het startsignaal gegeven, de doedelzakspeler begon te blazen en de stoet marcheerde van Plein 13 de Jacob Obrechtlaan op.

Door de Kerkstraat, Hoogstraat en over de Grote Markt ging het d Fortuinstraat in naar het stadspaleis, het Markiezenhof.

Op de binneplaats van het Markiezenhof stelden de militairen zich in rijen op voor het bordes. Toen iedereen op zijn plek stond werden ze als eerste toegesproken door locoburgemeester Patrick van der Velden.

De bevrijding van Bergen op Zoom, vijfenzeventig jaar geleden, maakte deel uit van de Slag om de Schelde waar Canadese militairen een sleutelrol speelden in deze zware en slag.Het is gebruikelijk om bij een belangrijke veldslag een muziekstuk te componeren maar hoewel de Slag om de Schelde heel belangrijk is geweest in het verloop van de oorlog, is er nog geen symfonie ter ere van deze slag geschreven.

In samenwerking met de stichting die verantwoordelijk is voor het programma van de herdenking van de bevrijding van Bergen op Zoom besloot de gemeente Bergen op Zoom hier wat aan te doen. Steven Dietvorst, componist en muzikant bij het Koninklijk Nederlands Luchtmacht Orkest en Bergenaar, werd gevraagd om een muziekstuk te componeren. Het werd ‘Helden van de Schelde’ en dit bezoek van de Canadese militairen was een passende gelegenheid om dit muziekstuk voor de eerste keer te laten horen.

De tweede toespraak kwam van de Canadese Luitenant-Kolonel Eric Quirion die na zijn toespraak een herinnerings-plaquette aan de locoburgemeester overhandigde.

De Militair Attaché van de Canadese ambassade,Tim Young, noemde in zijn toespraak de band tussen Canada en Bergen op Zoom en vertelde ook over de enorme offers die de Canadezen in de tweede wereld oorlog gebracht hadden. De slag om de Schelde was vreslijk belangrijk omdat met het verjagen van de Duitse bezetters rond de Schelde, de doorvaart naar de haven van Antwerpen veiliggesteld was. Dit was heel belangrijk voor de bevoorrading van de geallieerde troepen.

Na de toespraak van Tim Young marcheerden de militairen door de poort naar de binneplaats voor La Pucelle waar een groepsfoto werd gemaakt.

Na afloop vertrokken de bussen met de Canadezen weer vanaf Plein 13 naar Kamp Heumensoord bij Nijmegen, waar ze zich klaar maakten voor het lopen van de vierdaagse.

 

 

Reacties