Nu ook echt gratis trouwen in Bergen op Zoom

het college van de gemeente Bergen op Zoom besloot deze week om met directe ingang geen administratieve kosten meer in rekening te brengen voor administratieve handelingen. Ze deden dit naar eigen zeggen naar aanleiding van berichten in de media.

Het sluiten van het huwelijk was kosteloos, maar voor administratieve handelingen zoals het in behandeling nemen van de aanvraag voor een huwelijksvoltrekking werden leges in rekening gebracht. Omdat dit in strijd is met de wet stopt het college per direct het innen van deze kosten.

In de ‘Wet tot regeling der heffing van regten wegens de verrigtingen van den ambtenaar van den burgerlijken stand’ uit 1897 staat dat een gemeente tenminste één keer in de week de gelegenheid moet geven om gratis te trouwen. Dit wetsartikel is van oorsprong bedoeld voor bruidsparen die de kosten van een burgerlijk huwelijk niet kunnen betalen.

In Bergen op Zoom kunnen bruidsparen gratis trouwen op dinsdagmorgen om 9.00 uur en om 9.15 uur.

Aanpassen en compensatie

Omdat het vermoeden bestond van oneigenlijk gebruik van deze regeling werd met ingang van 2015 in de legesverordening opgenomen dat er voor de ‘in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking’ een bedrag in rekening zou worden. Op dit moment is dat legesbedrag € 55,50.

Omdat de legesverordening op dit punt strijdig is met de wet, besluit het college het innen van de administratieve kosten per direct te stoppen. Bij de vaststelling van de legesverordening 2020 wordt dit artikel in de verordening gewijzigd. Op korte termijn maakt het college bekend op welke manier de bruidsparen gecompenseerd worden die sinds 2015 de onterecht leges betaalden.

Reacties