Ondermijning, cybercrime en brandveiligheid tijdens Brabant Veilig Week 2019

De gemeente Bergen op Zoom organiseert in samenwerking met Veiligheidsregio midden en west Brabant van 7 tot en met 13 oktober samen met diverse partners de Brabant Veilig Week.

Tijdens deze week attendeert de gemeente de inwoners en ondernemers extra op de verschillende veiligheidsthema’s die spelen binnen de gemeente zodat men zich bewuster en meer betrokken voelt. Dat gebeurt door diverse activiteiten die in die week plaatsvinden.

Tijdens de Brabant Veilig Week worden verschillende thema’s behandeld. Elke dag staat een ander thema centraal. Rondom deze thema’s worden  verschillende activiteiten georganiseerd waar inwoners en ondernemers aan kunnen deelnemen.

  • Maandag 7 oktober: veilige buurt
  • Dinsdag 8 oktober: ondermijning
  • Woensdag 9 oktober: gezondheid en veiligheid
  • Donderdag 10 oktober: cybercrime
  • Vrijdag 11 oktober: verkeersveiligheid
  • Zaterdag 12 oktober: brandveiligheid

Jij kunt bijdragen aan jouw eigen veiligheid en de veiligheid van de mensen om je heen

Het doel is om de inwoners en ondernemers aan te laten sluiten bij bestaande maatschappelijke initiatieven, zoals buurtpreventies, wijkcommissies, et cetera. De verschillende activiteiten spelen in op het thema van de dag. Zo kunnen onder andere horeca ondernemers zich aanmelden voor het “Crimineel ontbijtje” om gezamenlijk te praten over criminele netwerken onder de Bergse ondernemers. Daarnaast kunnen jongeren aansluiten bij een brainstormavond over alcohol en drugs. Verder zijn er nog veel andere activiteiten die interessant zijn voor zowel inwoners als ondernemers.

Bij deze wil Veiligheidsregio en gemeente Bergen op Zoom jullie oproepen om je aan te melden voor de activiteiten van de Brabant Veilig Week. Mocht je geïnteresseerd zijn in de activiteiten? Meld je dan aan via [email protected] Meer informatie over de activiteiten en het volledige programma zijn terug te vinden op de website van gemeente Bergen op Zoom: https://bit.ly/2mjYKg4

Reacties