Wethouder Andrew Harijgens ondertekent Manifest over Circulair inkopen tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie

Foto: Gemeente BoZ

Tijdens de opening van de Nationale Conferentie Circulaire Economie eerder deze maand in Den Haag, bekrachtigde minister Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) de toetreding van 16 nieuwe ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Vanuit gemeente Bergen op Zoom was wethouder duurzaamheid, Andrew Harijgens, aanwezig om het manifest te ondertekenen.

Daarmee committeert de gemeente zich aan het stellen van doelen voor duurzame inkoop, die ze vastleggen in een actieplan. Andrew Harijgens: “Als lokale overheid zijn wij de belangrijkste motor achter duurzame innovaties en de circulaire economie. Wij kunnen via inkoop en vergunningverlening voorwaarden stellen waarmee we echt het verschil maken. Daarom ben ik zo blij dat ik namens onze gemeente dit waardevolle manifest heb mogen ondertekenen. Dit past uitstekend bij de duurzaamheidsambities van dit college.”

Minister Van Veldhoven prees de gemeenten die zich hebben aangesloten: “Wij kunnen vanuit het Rijk wel intenties uitspreken, maar uiteindelijk zijn jullie degene die het moeten doen”, benadrukte ze. Ook eurocommissaris Frans Timmermans sprak de volle congreszaal toe en onderstreepte dat het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs alleen mogelijk is, als we de economie omvormen naar een circulaire economie.

De gemeente heeft nu een half jaar de tijd om met een actieplan te komen, waarin staat beschreven welke stappen ze gaat nemen richting een duurzaam, circulair en sociaal inkoopbeleid. Het actieplan wordt onder andere gepubliceerd op www.duurzaambergenopzoom.nl.

Reacties