Het GFTeam komt aan de deur

Foto:

Voor een aantal hoogbouwlocaties startte op 1 februari een pilot voor het scheiden van GFT afval uit het restafval. Tot op heden werd GFT afval in ondergrondse restafvalcontainers verzameld. Daarnaast trekt vanaf 7 maart een GFTeam op twee zaterdagen langs de deuren om inwoners te wijzen op het juist aanbieden van GFT-afval en het feit dat etensresten daar ook bij horen. Voortaan wordt dan ook gesproken van GFT+E.

Tijdens de pilot ontvangen inwoners een flyer met uitleg over GFT+E en een GFT+E-verzamelbakje voor op het aanrecht, met daarbij behorende composteerbare zakjes.

Minder kilo’s, minder kosten
GFT+E is vaak zwaar en komt dagelijks vrij tijdens bijvoorbeeld het koken. Ongemerkt verdwijnen er zo heel wat kilo’s GFT+E in het restafval, waardoor de vuilniszak of de restafvalcontainer sneller vol is. Voor elke aanbieding met restafval moet betaald worden, terwijl GFT+E-afval gratis is. Alle reden dus om GFT+E zo goed mogelijk te scheiden.

Hoogbouw: plaatsing speciale GFT+E cocon
Inwoners van de flats aan de Stelleweg, Le Grandstraat, Hortensialaan en Rembrandtstraat krijgen vanaf 1 februari de mogelijkheid om GFT+E afval apart aan te bieden. Hiervoor worden speciale GFT+E cocons geplaatst. Daar is geen Saverpas voor nodig. Voorheen werd hier GFT+E afval aangeboden in ondergrondse restafvalcontainers. Of de nieuwe cocons blijven staan hangt af van de resultaten van de pilot. Wellicht dat dan ook bij de andere hoogbouwlocaties in de gemeente deze afvalcocons gefaciliteerd gaan worden.

Laagbouw: extra aansporing
In Meilust en in de Julianastraat in Halsteren komt het GFTeam op zaterdagen 7 maart en 4 april langs bij zo’n 200 adressen. Deze laagbouwhuishoudens kunnen het GFT+E al jaren kwijt in hun eigen groene container. Het GFTeam komt langs om inwoners extra aan te sporen hun GFT+E beter te scheiden.

VANG-doelstellingen
De pilot met GFT+E vindt zijn oorsprong in de VANG-doelstellingen (Van Afval naar Grondstof), die de rijksoverheid heeft opgelegd aan lokale overheden: in 2020 moet de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar gedaald zijn naar 100 kg. Het beter scheiden van GFT+E leidt tot een daling van de hoeveelheid restafval.

Reacties