Stadlander tevreden over resultaten in 2019

Foto: Google Streetview

Stadlander heeft het boekjaar 2019 afgesloten en blikt in haar jaarverslag en jaarrekening terug op een succesvol jaar.

Klimaatdoelen

Het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld belangrijke stappen gezet op weg naar de klimaatdoelen voor 2050. Onze ambitie is om onze woningen over dertig jaar CO2-neutraal te hebben. Daarvoor pakken we de komende dertig jaar gemiddeld 400 woningen grondig aan. De helft daarvan zal grootschalig en duurzaam gerenoveerd worden. De andere helft zullen we slopen, zodat we energieneutrale huizen terug kunnen bouwen.

We zijn dit tempo nu aan het voorbereiden. Dit vraagt grote inspanningen van onze organisatie en ook van de huurders die hun thuis zien veranderen. In 2019 hebben we de eerste stappen gezet. We hebben 185 nieuwe woningen opgeleverd. 90 woningen zijn gesloopt en 44 woningen zijn gerenoveerd.

Sociale aanpak

Onze investeringen richten zich niet alleen op de ‘stenen’. Een fysieke aanpak gaat bij ons hand-in-hand met een sociale aanpak. We zien dat het verbeteren van onze woningen ook direct effect heeft op de kernen, wijken en buurten.

Tijdens en na onze bouwkundige werkzaamheden zien we de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving toenemen. Daar dragen onze leefbaarheidsprogramma’s en -activiteiten aan bij. Daar boekten we mooie resultaten mee in 2019 en daarmee gaan we natuurlijk door in 2020. Maar we hebben samen met alle samenwerkingspartners in de wijken nog verdere stappen te zetten.

Veranderende samenleving

Zo hebben we in 2019 gemerkt dat er indringende samenlevingsvraagstukken bestaan in de kernen, wijken en buurten. Stadlander huisvest ook mensen waar het minder goed mee gaat. Doordat ze bijvoorbeeld te kampen hebben met psychische problemen, verslavingen, schulden of dementie.

Het samenleven met deze groep mensen kan voor buren zwaar zijn. Ook zorgt het Passend Toewijzen sinds 2016 voor onwenselijke vraagstukken. De opnamecapaciteit en veerkracht van sommige wijken is uitgeput. Ondanks de inzet van de wijkprofessionals ontsporen dagelijks situaties.

Maar de wal is het schip aan het keren: van spreiden gaan we naar concentreren met een krachtige ondersteuning van zorg en begeleiding. Stadlander wil schouder aan schouder met gemeenten, zorginstellingen, maatschappelijk werk, politie en andere betrokken wijkpartners staan. We vragen deze partijen om te leveren op de momenten en met intensiteit wanneer nodig.

De waardering van de huurders

Gelukkig woont een veel groter groep huurders ‘gewoon prettig’ in hun woning, straat, aan hun plein, in hun buurt, wijk of kern. Ze hebben meestal Stadlander pas nodig als er iets gerepareerd moet worden, als de huurbetaling een probleem is of als er met de buren of in de straat iets speelt.

Wij nemen zelf contact op met de huurder als er moet worden geschilderd, de cv-ketel aan de onderhoudsbeurt toe is, de gevel moet worden gereinigd. Of voor meer ingrijpende zaken, zoals renovatie of zelfs slopen van de woning. We kwamen ook zo’n 300 keer bij onze huurders ‘op de koffie’. Een gesprek aan de keukentafel om te horen wat er bij de huurders speelt en leeft.

We zijn er in 2019 in geslaagd op alle fronten onze dienstverlening te verbeteren en daar zijn we hartstikke trots op! De huurder beoordeelt onze dienstverlening nu bijna een half punt hoger dan aan het begin van 2019. Met die 7,8 zijn we zeker tevreden en we zien nog ruimte voor verbetering. Wij gaan voor een klantwaardering van ten minste een 8,0.

Financiële resultaten

Over 2019 laat Stadlander een positief resultaat zien van € 153 miljoen. Het grootste deel van dit resultaat wordt veroorzaakt doordat onze woningen op papier veel meer waard zijn geworden. De woningmarkt bloeide in 2019 flink op en dus zouden we ook meer geld krijgen als we onze woningen zouden verkopen.

Het is uiteraard niet onze bedoeling om al onze huizen te verkopen. Daarom is dit positieve resultaat uitsluitend waarde dat op de balans staat en geen geld dat op onze bankrekening staat.

Hoewel het resultaat positief is, hebben we toch geld moeten lenen in 2019. In 2019 heeft Stadlander € 128 miljoen aan inkomsten gehad, door de betaalde huur en de verkoop van woningen. We hebben € 132 miljoen uitgegeven aan bijvoorbeeld onderhoud, leefbaarheid, organisatiekosten en het aflossen van leningen. Daarin zit ook bijna € 20 miljoen wat we moesten afgedragen aan het rijk (vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing).

Onder aan de streep hebben we dus € 4 miljoen meer uitgegeven dan dat er binnen kwam. Dat geld moeten we lenen. We streven ernaar dat er per saldo meer middelen binnenkomen dan dat uitgegeven worden.

Tot slot

Voor de organisatie was 2019 ook een bijzonder jaar. In juni nam Marc van der Steen het stokje over van Ton Ringersma. We kunnen terugblikken op een mooi afscheid en warm welkom. Ook de kennismaking van onze nieuwe bestuurder met de huurderbelangenverenigingen, bewonerscommissies, huurders, gemeenten en samenwerkingspartners is erg waardevol geweest. We kijken daarom uit naar een verdieping van de samenwerking in 2020 en de jaren daarna.

Reacties