Allnex steunt voedselbank West-Brabant

Corry Damen en Monique van Popering
Foto: Allnex

Allnex Netherlands B.V., uit Bergen op Zoom, heeft een schenking gedaan aan de voedselbank West-Brabant.

Donatieplan

Recent heeft het wereldwijde moederbedrijf een donatieplan opgezet waarbij alle 35 wereldwijde allnex locaties een bedrag van € 3000,– hebben ontvangen om te schenken aan een lokaal bedrijf c.q. organisatie naar keuze. In Bergen op Zoom is gekozen het geld aan de voedselbank te schenken.

Armoede bestrijden

Met deze geldelijke donatie steunt het chemiebedrijf een belangrijke instantie in onze samenleving om de armoede te bestrijden. Als gevolg van het Corona virus is er een lastige tijd aangebroken. Dit geldt ook voor de voedselbanken. Zij worden geconfronteerd met een toename van de vraag naar voedselpakketten van bestaande klanten maar ook met een toename van het aantal mensen die tijdelijk niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Stichting Goed Ontmoet

Op 12 mei, op de locatie van de voedselbank, Stichting Goed Ontmoet, is een symbolische check overhandigd door Monique van Popering (HR Manager Bergen op Zoom) aan Corry Damen (voorzitter van de Stichting).

Uit een selectie van 4 keuze mogelijkheden van organisaties die we als bedrijf zouden willen steunen, heeft het merendeel van onze medewerkers gekozen voor een donatie aan de voedselbank. Een juiste beslissing omdat wij zo mensen in onze directe omgeving die het moeilijk hebben, kunnen steunen. In deze moeilijke periode is het belangrijk om naar elkaar om te zien. Dit gebaar, geeft onze medewerkers een goed en trots gevoel’, zegt Monique van Popering, HR Manager bij Allnex.

Erik Meijer (Site Manager), Corry Damen (voorzitter van de Stichting) en Daniel de Leeuw (Penningmeester)

Reacties