Positie loco-burgemeesters en bestuurlijke plekken vastgesteld

Foto: Jan Krijtenburg

Het nieuwe college van Bergen op Zoom is rond de tafel gaan zitten en heeft besloten wie welke positie op zich neemt in besturen van bijvoorbeeld de veiligheidsregio, GGD, belasting en ICT. Wie welke bestuurlijke positie op zich neemt hangt af van de portefeuille (takenpakket) van de wethouder.

Als burgemeester Frank Petter op vakantie, op dienstreis of ziek is, dan is er een locoburgemeester. Een wethouder neemt dan de taak van plaatsvervangend burgemeester op zich. Gekeken naar de ervaring van ieder raadslid is de gemeente tot de volgende volgorde gekomen:

  • 1e locoburgemeester: wethouder Van der Velden
  • 2e locoburgemeester: wethouder Jacobs
  • 3e locoburgemeester: wethouder Koenders
  • 4e locoburgemeester: wethouder De Lange
  • 5e locoburgemeester: wethouder Van der Zwan – Brasser.

De gemeentelijke vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen:

 

Regio West-Brabant (RWB)

Burgemeester lid Algemeen Bestuur

Wethouder Van der Velden plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

 

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Burgemeester lid Algemeen Bestuur

 

GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Wethouder Koenders lid Plenair overleg gemeenten

 

Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) / GGD West-Brabant:

Wethouder Van der Zwan lid Algemeen Bestuur

 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Wethouder Van der Zwan lid Algemeen Bestuur

 

Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS)

Wethouder De Lange lid Algemeen Bestuur

 

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal

Wethouder De Lange lid Georganiseerd Overleg (GO)

 

Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht)

Wethouder Koenders lid Algemeen Bestuur

 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Wethouder Jacobs lid Algemeen Bestuur

 

Belastingsamenwerking West-Brabant

Wethouder Koenders lid Algemeen Bestuur

 

ICT West-Brabant West

Wethouder Van der Zwan bestuurslid

 

West-Brabants Archief

Wethouder Van der Zwan lid Algemeen Bestuur

Wethouder Van der Velden plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

 

Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)

Burgemeester Petter gemeentelijke vertegenwoordiger

 

 

Een overzicht van de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom met portefeuilles en nevenfuncties is te vinden op de pagina over bestuur & organisatie van de gemeente Bergen op Zoom.

 

Reacties