Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag

Foto:

Binnenkort mag iedereen boven de achttien jaar een huwelijk voltrekken in Bergen op Zoom. Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

Woensdag kwam het collegebesluit naar buiten dat het vanaf 1 januari 2021 mogelijk is dat personen, die nog niet eerder benoemd en beëdigd zijn tot ambtenaar van de burgerlijke stand, eenmalig een huwelijk kunnen voltrekken. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De betreffende persoon is minimaal 18 jaar oud,
  • mag niet onder curatele staan,
  • vraagt voor deze éénmalige benoeming een VOG aan
  • overlegt als hij/zij woonachtig is buiten de gemeente Bergen op Zoom een recent uittreksel uit de BRP
  • moet voor één dag worden beëdigd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • moet voor één dag worden benoemd door de gemeente.
  • Het bruidspaar verzoekt tot de benoeming van de BABS voor één dag.
  • Het verzoek moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum zijn ontvangen.

Reacties