Bergen op Zoom zet het mes in het culturele hart van de stad

Foto: Jan Krijtenburg

De rigoureuze bezuinigingen op de cultuur sector in Bergen op Zoom roepen veel weerstand op. Sonn Franken, auteur en inwoner van Bergen op Zoom, schrijft er het volgende over:

Doldrieste bezuinigingen

Bergse waanzin begint, bezuiniging op de verkeerde zaken

En ja hoor, het is zover. Het nieuw gevormde Bergse college werpt zich met doldriest enthousiasme op haar taak om Bergen op Zoom financieel gezond te krijgen. Onze stad, daarmee haast elke politieke vertegenwoordiging, heeft dus gekozen voor een zakelijk college. De financiën worden het hoofdonderwerp en ook alle sub onderwerpen van de Bergse toekomst.

En zoals het echte zakelijke bestuurders betaamt, word direct het zwaard van Damocles als mes in de begroting gezet! Niks sociaal voelend, überhaupt geen empathie met het cultuur DNA van de stad Bergen op Zoom. Nee, rigoureus wordt elk stukje financiële ballast gestript. Er is geen ruimte meer voor subsidie potjes, alles wat de stad Bergen op Zoom maakt, wordt vakkundig om zeep gebracht.

Maar liefst zes ton wordt al bezuinigd op subsidies op culturele instellingen en evenementen, alsmede op verenigingen. Daarbij is het college zich bewust van “het feit dat organisaties en verenigingen omvallen en bepaalde evenementen van de kalender verdwijnen.”

Overigens is die zes ton onderdeel van de zes miljoen die men extra wenst te bezuinigen op het sociale en culturele terrein. Pff, en dit is nog maar het begin.

Bergen op Zoom is best wel een opmerkelijke stad. We kennen uitzonderlijke talenten in haast elke vorm van kunst en cultuur. Verenigingen en organisaties beschikken over ontzettend veel vrijwilligers en creëren elk jaar weer de mooiste evenementen. Als Bergenaar zijn we wellicht verwend, en soms een beetje verzadigd van al dit fraais. Maar vanuit de regio, tot zelfs vanuit het buitenland toe, trekken al deze evenementen bij elkaar honderdduizenden bezoekers en deelnemers. En dat betekent direct geld. De horeca en Bergse binnenstad varen er wel bij. Kijk alleen maar naar wat een Vastenavend doet voor de omzet van de Bergse horeca en middenstand? Het betekent inkomsten voor een stad die wanhopig zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Industriegronden hebben we haast niet, we kunnen daarin moeilijk uitbreiden. Bovendien betekent de grootschalige automatisering in fabrieken en logistieke bedrijven voor weinig groei in werkkrachten. Sterker nog, als een grote jongen als Philip Morris moeilijk doet, dreigt direct een groot deel van de Bergse beroepsbevolking aan de bedelstaf te geraken; lees, zij moeten nu verplicht aankloppen bij de gemeentekas voor een uitkering.

Toerisme zou een groot groeipunt kunnen zijn. We bezitten de unieke eigenschappen van de Brabantse Wal: Water, bossen, heide en een prachtig heuvellandschap met natuurlijke pareltjes. Dit gecombineerd met een historische bruisende binnenstad die bol staat van de gebeurtenissen en evenementen, moet een enorme aanzuigkracht voor mensen van buitenaf kunnen zijn. Mensen die hun geld in onze Bourgondische stad uitgeven. Stimuleer dit juist door kunst en cultuur een boost te geven. Ondersteun de kleine en middelkleine middenstand door betaalbare panden beschikbaar te krijgen. Nu zijn het de grote jongens met geld, anonieme investeerders, die het geen bliksem uitmaakt wat er in hun panden komt. En onze stad doet er actief aan mee om vrij komende panden en gronden aan deze grote jongens te (doen) verkopen. Zo wordt eigendom en geld steeds meer geconcentreerd bij de “grote jongens” die totaal geen binding hebben met onze stad Bergen op Zoom!

Nee, we gaan de goede weg op. We hebben een vliegende start gemaakt om van onze fijne Bourgondische stad een anoniem middelgroot niemendalletje van een stad te maken. Straks wil niemand hier nog wonen, kan haast niemand hier nog werken en moet het college verantwoording afleggen aan een paar magnaten die bijna alles in bezit hebben.

Het is wrang, dat in deze Corona tijden kunst en cultuur verwoestend aangetast worden, dat we van de daken schreeuwen om vooral de eigen lokale ondernemers te ondersteunen. Laat die zangeres weer toe, geef die band een podium, geniet van alle culturele evenementen, redt de podia en theaters. Dat was de boodschap die we met z’n allen luid verkondigden.

Nee hoor, het nieuwe college is alvast bezig de doodskist van onze stad te bestellen, door het doden van het hart. Kunst en cultuur, in alle vormen die we kennen, krijgen het predicaat “Hobby”. Het mag en zal de gemeente geen stuiver meer kosten.

Dat ze daarmee al het leven uit de stad slopen, dat ze alle animo om hier te wonen, werken en te vertoeven om zeep helpen, dat lijkt men niet door te hebben.

Sja, we hadden het al verwacht toch? Het eerste dat gemakkelijk uit de boeken te schrappen is, zijn subsidies aan sociale en culturele zaken. Dat we naast het nieuwe college, inclusief externe krachten, nu ook oliemannetjes extra in dienst nemen, er ongetwijfeld weer een knieval gedaan wordt voor de grote bedrijven in onze regio, dat alles hoort bij de verzakelijking van ons nieuwe bestuur.

Het is al net zoals de bezuinigingsronden bij de grote bedrijven. Eerst bezuinigt men op wat maar los en vast zit, de mensen worden geknecht in een keurslijf. Maar de leiding blijft overleven, huurt allerlei kundige externe (en heel duurbetaalde) krachten in, om vervolgens vijf jaren later te ontdekken, dat er nog steeds bezuinigd moet worden en de volgende ronde weer toeslaat.

Alleen zo spijtig dat Bergen op Zoom het helemaal niets wint met de aangekondigde bezuinigingen. Waar blijft de visie en de missie? Welke doelstellingen stellen we ons bij heel dit verbeterplan?

Steeds weer schijnen we te vergeten waar de werkelijke groeimogelijkheden als stad zitten, zowel op het menselijke als het financiële vlak. Steeds weer schijnen onze bestuurders te vergeten waar Bergen op Zom werkelijk rijk in is: Cultuur, kunst en toerisme.

Ik hou mijn hart vast!

Sonn Franken
Bergen op Zoom

Reacties