Bergen op Zoom ondersteund Maatschappelijke Participatie door Schoolgaande Kinderen

Foto: Jan Krijtenburg

Het college van Bergen op Zoom verleent Stichting Leergeld De Brabantse Wal een bijdrage voor 2020 voor de vaste lasten van twee coördinatoren.

Ter vermindering van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet, is er de gemeentelijke Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen (MPSK). Deze regeling is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom. Het is een vorm van ondersteuning in natura, waarbij Leergeld zorgdraagt voor de uitvoering. De voorziening komt in alle gevallen daadwerkelijk ten goede aan het kind voor wie de regeling is bedoeld.

Leergeld ondersteunt al vele jaren de minderdraagkrachtige gezinnen in onze gemeente. Sinds 2013 ook via de uitvoering van de MPSK.
Omdat er een steeds grotere claim wordt gelegd op de vrijwilligers die het werk moeten doen, verleent het college aan Stichting Leergeld De Brabantse Wal een bijdrage voor 2020 voor de vaste lasten van twee coördinatoren van € 53.277. De aanstelling van twee coördinatoren is gelet op de toegenomen werkzaamheden en de omvang hiervan onontbeerlijk.

Reacties