Nieuwe politiebureau en centrale meldkamer geopend

Foto: Vincent

Donderdagmiddag werd in Bergen op Zoom het nieuwe politiebureau en centrale meldkamer geopend.

Door de corona maatregelen was een feestelijke opening, zoals eigenlijk de bedoeling was, niet mogelijk daarom is er voor gekozen om de opening via een livestream voor iedereen toegankelijk te maken.

Om kwart over vier begon de opening die via de livestream te volgen was.
De opening werd gepresenteerd door Annet de Jonge, Districtchef De Markiezaten.

Het tot stand komen

Op 30 augustus 2016 werd In de Hofzaal van het Markiezenhof de gebruikersovereenkomst voor de gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio’s Midden– en West-Brabant en Zeeland ondertekend.

Onder het toeziend oog van Frank Petter, burgemeester van Bergen op Zoom en Astrid Raaphorst, programma directeur van het Ministerie van Veiligheid & Justitie tekenden Gerrit den Uyl, waarnemend directeur Politiedienstencentrum van de politie en Peter Noordanus en Jan Lonink als voorzitters van de Veiligheidsregio’s Midden– en West-Brabant en Zeeland de gebruikersovereenkomst voor de gemeenschappelijke meldkamer.

De ondertekening van de gebruikersovereenkomst in 2016

En nu staat het er

Peije de Meij Hoofd, Operatiën en plaatsvervangend politiechef Zeeland- WestBrabant en Marten Siderius, Sectorhoofd meldkamer Zeeland-WestBrabant vertelden hoe het verder ging bij de ontwikkeling van dit gebouw met daarin de Meldkamers van politie, ambulance en brandweer, het crisiteam, het districtsbureau, het basisteam van de politie en de recherche.

Het nieuwe gebouw

De corona-crisis zorgde voor een extra complicatie, vertelde Siderius. Bij de toch al lastige overgang van de twee meldkamers, die in Tilburg en die in Middelburg, naar deze centrale meldkamer in Bergen op Zoom moesten, terwijl de nieuwe meldkamer werd opgebouwd, de oude meldkamers tot het laatste moment operationeel blijven.
Door de diverse corona maatregelen in verschillende landen, konden bepaalde specialisten uit het buitenland niet naar Bergen op Zoom komen. Veel werd daarom door lokale mensen, met ondersteuning op afstand, uitgevoerd.

Alles op één plek

Een groot voordeel van deze centrale meldkamer is dat de coördinatie van de politie van Zeeland en West-Brabant, en van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West Brabant nu op één plek geconcentreerd is, en dat alles in een moderne en nieuwe werkomgeving.
Ook is de centrale meldkamer, de vierde van de tien die er landelijk moeten komen, aangesloten op het netwerk van de landelijk meldkamer samenwerking

Burgemeesters

De burgemeesters van Bergen op Zoom en Middelburg, Frank Petter en Harold Bergmann kwamen ook aan het woord waarbij Frank Petter zijn bewondering uitsprak voor de verlichting in het gebouw,  met kleuren om te compenseren voor het verstoorde dag- en nachtritme van de mensen in nachtdienst.

Harold Bergmann was vol lof over de moderne architectuur en vertelde blij te zijn dat het nieuwe districtskantoor van de politie in Middelburg van de hand van dezelfde architect komt.

Kunstwerk

Als afsluiting van de opening werd er door Paul Zegers van het basisteam politie, Hanneke van de Vrie-Nieuwenhuijse verpleegkundige van de meldkamer ambulance (zij kreeg de eerste 112 melding in de nieuwe meldkamer)  en Gerben van den Ouweland van de meldkamer van de brandweerbrandweer, een kunstwerk onthuld.

Onthulling van het kunstwerk (screenshot uit de livestream)

Het kunstwerk bestaat uit uniformen van de diverse diensten en symboliseert het gebruik van oude uniformen die verwerkt zijn in de geluidwerende panelen in het gebouw.
Het gebouw op zich is 90% energie neutraal dankzij zonnepanelen en andere maatregelen.

Artikel 1

Annet de Jonge vertelde verder dat ze er, als Districtchef van De Markiezaten, trots op is dat in de centrale hal van het gebouw de tekst van artikel 1 van de grondwet staat.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Reacties