5 Oktober, startschot Café Entree

Foto: gemeente Bergen op Zoom

Café Entree is een ontmoetingsplek voor senioren die maandag 5 oktober opent in residentie Meilust.

Café Entree is een samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom, TWB en residentie Meilust om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Vanmiddag kwamen de partijen bij elkaar om vooruit te blikken op deze pilot.

De ontmoetingsplek is straks 3 dagen per week op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00-16:00 uur geopend in residentie Meilust. Iedereen kan gedurende de dag binnen komen lopen om gezellig een bakje koffie te dringen, een babbeltje te maken, een gezonde maaltijd te eten of op verzoek worden er activiteiten gehouden.

Het maakt daarbij niet uit of iemand een ochtend, middag of de gehele dag komt. Het is heel laagdrempelig, maar er is wel begeleiding aanwezig vanuit TWB. Er is geen verwijzing vanuit de huisarts of wijkverpleegkundige nodig, en ook geen indicatie vanuit de Wmo, iedereen mag gewoon binnenwandelen.
Vanaf maandag 5 oktober staan de deuren van Café Entree open. Op 9 november is de officiële opening.

 

Reacties