50PLUS Bergen op Zoom wil gratis mondkapjes voor de minima

Foto: Jan Krijtenburg

50PLUS Bergen op Zoom heeft bij de gemeente een motie ingedient voor gratis mondkapjes voor de minima.

John Voets, gemeenteraadslid 50PLUS Bergen op Zoom ligt het een en ander toe:

Namens 50PLUS Bergen op Zoom brengen wij deze roerige tijd nogmaals de problematiek van de Covid19-bacterie aan het licht.

“We gaan naar een gedeeltelijke lockdown”, vertelt Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen komt de minister-president met nieuwe en – zoals hij zelf zegt – harde maatregelen. Dit betekent het voor Bergenaren.

Nieuwe maatregelen

“De maatregelen gaan pijn doen, maar het is de enige manier om het virus te bestrijden”, licht de premier toe. Volgens hem moeten de maatregelen zorgen voor minder sociaal verkeer.

Deze nieuwe maatregelen, behalve de mondkapjesplicht, gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur en duren minimaal vier weken. Over twee weken wordt de eerste balans opgemaakt. Mark Rutte laat weten dat getroffen bedrijven bij het kabinet kunnen aankloppen voor steunpakketten.

In Bergen op Zoom zijn nog al wat coronabesmettingen.

Het aantal positief geteste Nederlanders stijgt, dat blijkt uit de nieuwe weekupdate van het RIVM. Ook in Bergen op Zoom is er een sterke stijging ten opzichte van vorige week. In de periode van 7 tot en met 13 oktober periode kregen 215 nieuwe mensen uit Bergen op Zoom te horen dat ze corona hadden. Dat is een stijging in vergelijking met vorige week. Toen werd bij 79 Bergenaren COVID-19 geconstateerd.
Daarom zullen wij, Gemeenteraad van Bergen op Zoom, terdege bewust moeten zijn van deze bedreiging en daar met harde hand tegen moeten optreden.
Wij zullen daarom iedereen moeten voorzien van mondkapjes en de mondkapjesplicht WEL verplicht moeten stellen in het dragen van mondkapjes in openbare ruimten.
Daarom hebben wij een motie ingediend, om er voor te zorgen dat iedereen hieraan kan en zal voldoen, hoe hard dit ook klinkt. Maar Bergen op Zoom zal deze ziekte uitbannen.

De Motie

MOTIE: Gratis mondkapjes voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom met minima-inkomen

Constaterende dat:
• Door recente besluitvorming van het kabinet omtrent coronamaatregelen steeds meer openbare ruimten, winkels, scholen een mondkapjesplicht hebben ingesteld;
• Ook ons eigen stadhuis een mondkapjesplicht heeft en deze mondkapjes gratis bij de ingang ter beschikking worden gesteld voor de medewerkers en bezoekers die er geen hebben;
• Voor mensen met een minima-inkomen in Bergen op Zoom heeft het stevige financiële gevolgen, om gehoor te kunnen geven aan de oproep om mondkapjes te gaan dragen.

Overwegende dat:
• Iedereen mondkapjes tot zijn/haar beschikking moet kunnen hebben om zichzelf en anderen te kunnen beschermen en dat recht niet ontnomen mag worden;
• Het gratis verstrekken van mondkapjes onder “Corona kosten van de gemeente” kunnen vallen welke door het Rijk aan de gemeente vergoed kan worden;
• Bewoners van de gemeente Bergen op Zoom die een minimum-inkomen en/of nog minder inkomen hebben kunnen via ISD Brabantse Wal financieel en/of via de voedselbank gesteund worden om mondkapjes aan te schaffen.

Draagt het college op:
• Gratis mondkapjes via ISD Brabantse Wal en/of via de voedselbank ter beschikking te stellen aan de bewoners van de gemeente Bergen op Zoom, die een minima-inkomen en/of die inwoner welke nog minder inkomen heeft.

Deze motie is ingediend door 50PLUS Bergen op Zoom, aldus John Voets.

Reacties