Renovatie persstation Bergen op Zoom

Persstation Bergen op Zoom
Foto: Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie van de afvalwaterpersleiding (AWP).

Onderdeel van dit systeem is het persstation aan de Binnenbandijk in Bergen op Zoom. De werkzaamheden daar zijn inmiddels in volle gang.

Werkzaamheden

Het persstation in Bergen op Zoom wordt uitgebreid met onder andere een extra pomp om ook in de toekomst het afvalwater veilig te kunnen vervoeren. Het bestaande gebouw krijgt een opknapbeurt en het terrein wordt opnieuw ingericht.

GMB Waterkwaliteit en Installaties voert de werkzaamheden uit. Zij doen dat in samenwerking met andere partijen, onder de gezamenlijke naam PAUW.

Verkeer Fianestraat/Binnenbandijk

De werkzaamheden vinden plaats in en om het persstation, op het terrein van waterschap Brabantse Delta. Het werkverkeer maakt gebruik van de enige toegangsweg naar het persstation, namelijk Fianestraat/Binnenbandijk. Tijdens de werkzaamheden is hier dan ook meer verkeer dan normaal. Uiteraard wordt de overlast beperkt waar mogelijk.

Planning

De renovatie van het persstation is naar verwachting in juni 2022 klaar.

Renovatie afvalwaterpersleiding

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie van de afvalwaterpersleiding (AWP). Deze leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. De afvalwaterpersleiding verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant. Al dit afvalwater wordt gezuiverd in Bath en daarna teruggegeven aan de natuur via de Westerschelde. Het waterschap pakt de AWP aan om ervoor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

Wat doet het waterschap

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken ze samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderenen houden rekening met de belangen van de samenleving en bereiden zich voor op toekomstige ontwikkelingen. 

Reacties