Onderzoek naar explosieven op algemene begraafplaats Bergen op Zoom

Foto: Google Streetview

Op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef in Bergen op Zoom wordt een vervolgonderzoek gedaan naar explosieven uit de 2e wereldoorlog.

Enkele weken geleden vond er op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef in Bergen op Zoom een eerste onderzoek plaats in verband met mogelijke niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Van grote delen van de begraafplaatsen kon na dat onderzoek de CE-verdenking vervallen (CE = Conventionele explosieven). Door de aanwezigheid van bouwpuin kon een gedeelte van de algemene begraafplaats niet onderzocht worden met de grondradar.

Op dat gedeelte van de algemene begraafplaats vindt op woensdag 11, maandag 16 (en mogelijk dinsdag 17) november vervolgonderzoek plaats. Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) door Antea Group in samenwerking met Armaex vanwege de CE-verdenking. Het vervolgonderzoek is nodig omdat door de aanwezigheid van puin in de bodem de detectie met de grondradar niet optimaal werkte.

Bij het vervolgonderzoek worden verschillende proefsleuven gegraven. Per dag worden ongeveer 10 proefsleuven gegraven. De grond uit deze proefsleuven wordt gezeefd en onderzocht. De proefsleuven worden ook met de zogenoemde grondradar onderzocht op mogelijke niet-gesprongen explosieven. De menen die aan het werk zijn dragen de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een wegwerpoveral, handschoenen en een helm.

Het is niet nodig om de begraafplaats af te sluiten tijdens de onderzoekswerkzaamheden. Bij de werkzaamheden worden mogelijk wel tijdelijk delen van de begraafplaats afgesloten die nodig zijn voor de werkzaamheden. Dit wordt dan met lint aangegeven.

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, wordt een verdere aanpak uitgezet. Het kan enkele weken duren voor de uitslagen van het vervolgonderzoek beschikbaar zijn.

Reacties