Leesoffensief Brabant

Foto: Jan Krijtenburg

Het netwerk van Brabantse bibliotheken en verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen zijn het Leesoffensief Brabant (LOB) gestart.

Betere kansen

Alle kinderen verdienen een goede start, beter kunnen lezen biedt betere kansen in hun verdere leven. Plezier in lezen draagt daaraan bij. Uit recente cijfers blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie.

Laaggeletterd

Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen is functioneel laaggeletterd. De leesvaardigheid van onze jongeren zakt sinds de eeuwwisseling, in vergelijking met andere westerse landen, steeds verder weg. Eind vorig jaar sloegen o.a. de Raad van Cultuur en de betrokken ministers dan ook alarm op basis van het meest recente internationale onderwijsonderzoek (PISA). Zij riepen partijen in het land op samen een regionaal leesoffensief te starten.

Webinar Lees!

Op woensdag 25 november organiseerde Bibliotheek West-Brabant het webinar Lees!
Ruim 70 enthousiaste deelnemers, directeuren, leescoördinatoren en taalspecialisten van basisscholen, bieb en taal- en jeugdspecialisten van gemeenten uit West-Brabant, luisterden naar spreker Martijn Hensgens. En deelden ervaringen en ideeën met elkaar over lezen en het leesonderwijs.

Leesoffensief Brabant

Het netwerk van Brabantse bibliotheken en verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen zijn ondertussen het Leesoffensief Brabant (LOB) gestart. Zij werken hierin samen om de nadrukkelijke aandacht te vestigen op de leesvaardigheid van kinderen. Zij willen gezamenlijk bereiken dat alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs beginnen, de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroot en dat alle Brabantse jongeren geletterd van het middelbaar onderwijs komen.
Op 31 maart 2021 staat het symposium Lees! Een andere kijk op leesonderwijs gepland voor betrokkenen en geïnteresseerden.

Reacties