Aanpassingen busvervoer door lockdown

Foto: Jan Krijtenburg

Aanpassingen in, en verlenging van de vakantiedienstregeling voor busvervoer van Arriva in Oost- en West-Brabant.

Vakantiedienstregeling

Zoals bekend is er in Nederland sinds 15 december een lockdown van kracht. Dit leidt tot verdere wijzigingen van reizigersaantallen en gewijzigde reispatronen. Arriva beweegt daarin mee en past de vakantiedienstregeling van Arriva bus in Brabant-West en Oost aan.

De vakantieregeling start op maandag 21 december 2020 en wordt verlengd tot en met vrijdag 15 januari 2021. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat daarmee de nieuwe dienstregeling van Arriva voor 2021 niet op 3 januari van start maar op 17 januari 2021.

Minder reizigers

Als de corona-periode ons iets leert is dat niets zo veranderlijk is als de werkelijkheid. Er zijn minder reizigers in het openbaar vervoer en ook reispatronen zijn de afgelopen periode duidelijk gewijzigd. In deze lockdown wordt ten strengste geadviseerd alleen te reizen als dat noodzakelijk is; meer mensen werken thuis, verschillende winkels zijn gesloten en onderwijs wordt op afstand gegeven.

Voor noodzakelijk reizen gelden de bekende regels: 1. Draag een mondkapje: in alle voertuigen en op perrons en haltes is dat verplicht, 2. Reis alleen als het echt nodig is; 3. Reis niet als u verkoudheidsklachten heeft; en 4.Geef elkaar de ruimte.

Arriva monitort de reizigersaantallen en houdt in haar dienstregeling rekening met die nieuwe werkelijkheid.

Aanpassingen

Aangepaste en verlengde vakantiedienstregeling van 21 december tot en met 15 januari
Een vakantiedienstregeling speelt altijd in op andere reizigersaantallen en reizigerspatronen. Dat betekent dat een aantal buslijnen minder vaak rijdt en er lijnen zijn die geheel of gedeeltelijk vervallen.

Dit jaar zijn een aantal van de wijzigingen in verband met de lock down al eerder ingezet en zijn ook langer (t/m 16 januari 2021) van kracht.

Verlenging vakantiedienstregeling

De vakantiedienstregeling die oorspronkelijk op 3 januari van start zou gaan start nu op zondag 17 januari 2021.

Nieuwe dienstregeling op 17 januari 2021

Nieuwe dienstregeling van Arriva start op 17 januari 2021. Door de verlenging van de vakantiedienstregeling wordt de startdatum van de nieuwe dienstregeling van Arriva verschoven van 3 naar 17 januari 2021. De wijzigingen, frequentie aanpassingen, wijzigingen van vertrek- en aankomsttijden en op enkele plaatsen een routewijziging, zijn voor de reiziger te bekijken op de website van Arriva en zijn verwerkt in de reisplanner.

Reacties