Digitalisering heeft de toekomst in de zorg

Foto: Bravis ziekenhuis

Vanaf half oktober dit jaar gaan de medewerkers van het Bravis met de nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) werken.

Interview met de CMIO, CNIO en MIO van het Bravis

15 oktober 2021 wordt een belangrijke datum. Want dan moeten alle medewerkers van het Bravis met de nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) werken. Een hele uitdaging vinden ook de zorg information managers die dit enorme project begeleiden. Maar zo’n challenge, die gaan zij graag aan!

Chief Medical Information Officer (CMIO) Milan Tjioe

‘Zorg information officers’ zijn artsen of verpleegkundigen die naast hun gewone werk in het ziekenhuis de taak hebben om ontwikkelingen op het gebied van ICT te laten aansluiten op de praktijk. Zij vormen de verbindende schakels tussen de raad van bestuur, medische staf, verpleegkundigen en ICT, en zijn betrokken bij alle projecten die met digitalisering te maken hebben, zoals het EPD, het patiëntenportaal MijnBravis en eHealth. ‘Vanuit ons eigen vakgebied geven we advies en helpen we nieuwe werkwijzen te implementeren,’ zegt scheidend Chief Medical Information Officer (CMIO) Milan Tjioe.

Verbeteren van zorg
Al jaren maakte Milan zich naast zijn werk als dermatoloog, sterk voor digitale projecten in het Bravis. Hij vond het belangrijk dat die projecten ook gedragen werden door de artsen op de werkvloer. ‘Want dokters zijn eigenwijze mensen. Die doen alleen iets als ze het nut ervan inzien, niet omdat een ICT’er het belangrijk vindt,’ zegt hij lachend.

Toen in 2017 digitalisering een steeds grotere rol ging spelen, kreeg hij de officiële functie van CMIO. Daar waren er toen nog maar tien van in Nederland. Milan besteedde veel tijd aan de opstart van MijnBravis en de invoering van nieuwe versies en mogelijkheden van het EPD.

Maar ook landelijk is hij actief. ‘De samenwerking tussen ziekenhuizen onderling, apothekers, zorginstellingen en huisartsen is van cruciaal belang voor het verbeteren van de zorg’, zegt hij. ‘Mijn patiënten geloven me gewoon niet als ik zeg dat ik niet in hun dossier bij de huisarts kan kijken! Ik moet alle vragen opnieuw stellen en regelmatig onderzoeken opnieuw doen, zoals bijvoorbeeld bloedprikken. Dit is vervelend voor de patiënt en bovendien kost het heel veel tijd en geld. Door middel van uniforme digitalisering van dossiers kan de administratielast flink verminderen en gaat de service richting patiënt omhoog.’

Verpleegkundigen hebben eigen CNIO
Milan zorgde ervoor dat de artsen bekend werden met het werk van de CMIO. Zij konden een beroep doen op zijn ICT-kennis en expertise en hij zorgde voor terugkoppeling naar de raad van bestuur en ICT-afdeling. Maar het werkveld van de verpleegkundigen was hiermee niet gedekt.

Chief Nursing Information Officer (CNIO) Miranda de Klerk

Daarom werd in 2020 long- en slaap-apneuverpleegkundige Miranda de Klerk aangesteld als Chief Nursing Information Officer (CNIO). Vanuit haar expertise kan zij digitalisering binnen de verpleegkundige praktijk ondersteunen en coachen. ‘De slimme pleister, telemonitoring, zorg op afstand en andere eHealth-oplossingen gaan juist ook de verpleging aan, en daar denken we graag over mee.

Ook binnen het EPD kan nog heel veel verbeterd worden,’ zegt Miranda. ‘Bovendien ben ik actief in het landelijk netwerk. We zien daar dat er nu veel CNIO’s bijkomen, gelukkig zijn steeds meer organisaties overtuigd van het nut van deze functie.’

Chief Medical Information Officer (CMIO) Jan-Jaap Kats

Nieuwe CMIO en MIO
In 2020 werd orthopedisch chirurg Jan-Jaap Kats benoemd tot Medical Information Officer (MIO). In drie jaar tijd was het takenpakket van Milan zo uitgebreid, dat die wel wat hulp kon gebruiken. Het was vervolgens een logische stap om CMIO te worden toen Milan besloot om zijn taken neer te leggen.

Medical Information Officer (MIO) Casper Kammeijer

Gynaecoloog Casper Kammeijer is aangesteld als de nieuwe MIO. Casper: ‘Het is goed om zoveel mogelijk oren en ogen op de werkvloer te hebben, zeker met zo’n groot project als de implementatie van het nieuwe EPD. Het lijkt wel of de medische wereld altijd achteraanloopt wat betreft digitalisering, maar Bravis is een innovatief ziekenhuis en ziet digitalisering als belangrijk onderdeel van zorg in de huidige tijd.’

Covid-19 als katalysator

Een van de taken van de zorg information officers is collega’s informeren over digitale oplossingen en ze overtuigen dat die het werk efficiënter maken en de zorg voor de patiënt verbeteren. Vervolgens moeten ze gemotiveerd worden om mee te doen. Nog niet al het medisch en verplegend personeel staat daarom te springen.

Maar Covid heeft volgens Jan-Jaap wel voor meer bewustzijn gezorgd. ‘Ineens moesten er heel snel patiënten van het ene ziekenhuis naar het andere worden gebracht. En ook hun medische dossiers moesten meeverhuizen. Maar hoe dan? Per brief? Een logistieke operatie van deze omvang kon alleen op een veilige manier worden gedaan met digitale ondersteuning.

Ook de afstandsmaatregelen waar we in de ziekenhuizen mee gingen werken vereisen veel digitale oplossingen. Denk maar aan videoconsulten en zorg op afstand. Al deze ontwikkelingen zijn in een enorme stroomversnelling gekomen door Covid.’

Project HIX 6.2

Miranda, Jan-Jaap en Casper zullen de komende tijd heel veel tijd aan het nieuwe EPD gaan besteden. HIX 6.1 wordt 6.2. Dat klinkt als een kleine aanpassing maar dat is het niet. ‘Als mijn telefoon een upgrade krijgt, dan duurt dat misschien een uurtje, maar de overgang naar het nieuwe EPD is een megaprestatie,’ zegt Milan, ‘ze hadden het beter versie 7.0 kunnen noemen!’

Jan-Jaap: ‘Alle medische gegevens en afspraken moeten omgezet worden naar de nieuwe versie. Wij moeten controleren dat dat zorgvuldig gebeurt en dat de artsen en verpleegkundigen straks nog bij de dossiers kunnen waarvan de gegevens dan ook nog kloppen. Omdat we begrijpen hoe artsen die dossiers lezen én omdat we verstand hebben van ICT kunnen we hierbij assisteren. We werken hiervoor samen met werkgroepen waarbij onze taak is om de regie te houden.’

Werkdruk

‘In 6.2 moet iedereen op een andere manier gaan werken. Dat betekent dat iedereen eerst meer werk zal hebben voordat het efficiënter wordt,’ zegt Miranda. ‘We klagen wel eens over hoge werkdruk en dubbele administratielast, maar door mee te werken aan het nieuwe EPD kunnen we er nu zélf iets aan doen.

Als iedereen het EPD op dezelfde manier gebruikt, kunnen afdelingen elkaars data gebruiken zonder de informatie steeds opnieuw te hoeven invoeren – dat gebeurt nu nog wel. Ook is informatie sneller op te zoeken. Elk veld binnen HIX 6.2 zal straks door iedere gebruiker op dezelfde manier gevuld worden.

Er is geen eigen interpretatie meer mogelijk door de verschillende afdelingen. Hierdoor wordt het ook een veiliger voor de patiënt omdat de kans dat je bepaalde informatie niet leest een stuk kleiner wordt. Want alles wat we doen is uiteindelijk in het belang van de patiënt. En dat maakt ons werk natuurlijk zo interessant!’

Ze hebben er zin in

Jan-Jaap komt met nog meer voorbeelden van projecten waar ze als team mee te maken hebben; veilig inloggen, kunstmatige intelligentie, digitale consulten met de huisarts… Er staat het Bravis in de toekomst heel wat te wachten op het gebied van ICT. Maar als het aan de CMIO, CNIO en MIO ligt, dan is dit nog maar het begin. Laat de rest maar zuchten, zij hebben er zin in!

Reacties