Stichting Samen Werken stopt

Archieffoto
Foto: Jan Krijtenburg

Stichting Samen Werken houdt per 1 april 2021 op te bestaan. De stichting draagt de werkzaamheden zoveel mogelijk over aan partners. Het begeleiden van de deelnemers gaat terug naar de gemeenten.

In 1991 opgericht

Stichting Samen Werken werd in 1991 opgericht om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zonder duidelijk arbeidsperspectief weer mee te laten doen in de maatschappij en waar mogelijk toe te leiden naar werk. Sociale activering is nog steeds een actueel vraagstuk maar vraagt om meer maatwerk en een betere aansluiting bij de lokale situatie. Reden voor de stichting om zich te oriënteren op de toekomst. Een proces dat ingezet werd in juli 2020 en nu leidt tot het opheffen van de stichting per 1 april 2021.

Geen eenvoudig besluit

Onder leiding van directeur Leon Langenberg is onderzocht wat het beste scenario voor de toekomst zou zijn. Het opheffen van de stichting en de onderdelen elders onderbrengen bleek, ook gezien de situatie bij de deelnemende gemeenten, niet te voorkomen. Directeur Leon Langenberg licht toe: “Het is niet langer verantwoord om de stichting voort te laten bestaan. De financiële situatie laat geen rooskleurig beeld zien en we zouden op zoek moeten naar nieuwe huisvesting omdat we ons pand in Bergen op Zoom halverwege volgend jaar moeten verlaten. Dit drijft de kosten verder op. Maar belangrijker is misschien nog wel dat we binnen deze situatie geen recht doen aan wat onze deelnemers nodig hebben. Zij krijgen nu meer mogelijkheden bij partners die re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding voor de doelgroep kunnen garanderen.”

Onderdelen naar elders

De gesprekken over het onderbrengen van activiteiten bij andere organisaties zijn ver gevorderd. Betrokken cliënten en het personeel gaan, waar mogelijk, mee over. De planning is:

  • De afdeling demontage en de fietsenmakerij worden overgedragen aan stichting ‘Kringloper’ (onderdeel van SAVER).
  • Maatschappelijke klussen (waaronder de prikroutes) krijgen een plek bij WVS-groep.
  • De tak ‘toezicht en beveiliging’ wordt overgedragen aan een private onderneming.
  • Taallessen worden ondergebracht bij bestaande organisaties in de gemeenten.

Begeleiding

De plaatsing en begeleiding van cliënten, voorheen het werk van de trajectbegeleiders van Stichting Samen Werken, gaat naar alle waarschijnlijkheid over naar de betrokken gemeenten (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht). “Zeker voor de deelnemers heeft dit besluit een behoorlijke impact. Wennen aan een nieuwe situatie is niet gemakkelijk voor deze doelgroep. Helaas is dit voor de toekomst wel de beste optie“, aldus Langenberg.

Reacties