Afronding explosievenonderzoek begraafplaatsen

Foto: Google Streetview

Het explosievenonderzoek op de RK-begraafplaats en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef wordt binnenkort afgerond.

Mogelijke niet-ontplofte explosieven

In oktober en november 2020 liet de gemeente Bergen op Zoom bodemonderzoek uitvoeren op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef in Bergen op Zoom.
Er was geen acute noodzaak voor dit onderzoek. Aanleiding was de verdenking van mogelijke niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Deze verdenking kwam voort uit de door de gemeente opgestelde Conventionele Explosieven Bodembelastingkaart, de CE-BBK.

Deze kaart is opgesteld o.b.v. historisch archiefmateriaal, aan de hand van literatuur en luchtfoto’s. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er door gevechtshandelingen ter plaatse (Mastendreef en omgeving) mogelijk nog explosieven in de bodem aanwezig zouden kunnen zijn.

Gemeente Bergen op Zoom en de twee stichtingen trokken samen op om het onderzoek uit te voeren. Alle terreinen van het crematorium en van de RK-begraafplaats, waaronder ook de Islamitische begraafplaats valt, zijn gescand op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Het bedrijf Armaex voerde het onderzoek uit met een mobiele grondradar en een radardetector. Met deze apparatuur worden metalen voorwerpen als verstoring in de bodem opgemerkt. De verstoringen werden geanalyseerd en als dat nodig was werd er gericht gegraven om vast te stellen wat de verstoring was.

Geen ontplofbare oorlogsresten gevonden

Voor het terrein van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede en de RK-begraafplaats van de Kerkelijke Instelling R.K. Begraafplaats is het onderzoek inmiddels afgerond.
Er zijn geen ontplofbare oorlogsresten gevonden. Hierdoor verandert de status van deze terreinen van ‘verdacht gebied’ naar ‘protocol gebied’. Op deze terreinen kunnen werkzaamheden daardoor weer regulier worden uitgevoerd.

Door de gevechtshandelingen in WO2 geldt in de hele gemeente dat rekening gehouden moet worden met een spontane vondst, vandaar de term aandachtsgebied.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek op de Algemene Begraafplaats aan de Mastendreef is nog niet afgerond. Door puin in de bodem kon het onderzoek met de grondradar niet volledig worden uitgevoerd.  Het onderzoek wordt vervolgd vanaf 18 januari, waarbij er proefgaten en -sleuven worden gegraven. Gedurende de looptijd van het hele vervolgonderzoek kunnen er tijdelijk delen van de begraafplaats worden afgesloten.

Reacties