“Vertrek Huisartsenpost niet acceptabel!”

Foto: CDA Bergen op Zoom

Onlangs is duidelijk geworden dat de huisartsenpost hoogst waarschijnlijk gaat verhuizen naar Roosendaal. Dat vindt het CDA niet acceptabel.

Hans Peter Verroen, fractie voorzitter CDA Bergen op Zoom, zegt hierover het volgende;

Bij een gebied zo groot als Bergen op Zoom, Tholen, Steenbergen en Woensdrecht, met meer dan 140.000 inwoners, hoort gewoon een huisartsenpost.

Naar aanleiding van kamervragen van Joba van den Berg, 2dekamerlid voor het CDA, is gisteren gebleken dat er nog geen definitief besluit is genomen. De minister stelt dat het college van Bergen op Zoom op de hoogte is van dit voorgenomen besluit, maar dat het een voorwaarde is vóóraf een zorgvuldig proces met de inwoners te doorlopen. Daarom stelt het CDA hierover vragen aan het college.

“Wanneer bent u hierover door de Stichting Huisartsenpost West-Brabant voor het eerst geïnformeerd. En wat zijn uw acties daarop geweest. Hebt u hen gewezen op de eis hierover vóóraf een zorgvuldige procedure te doorlopen, of heeft het college zich bij voorbaat al bij het voorgenomen besluit neergelegd.”

Voor het CDA staat vast dat, als er geen ziekenhuis in Bergen op Zoom meer is, er op deze locatie minimaal een huisartsenpost moet blijven.

Wij zijn blij dat er nog geen definitief besluit is genomen. Maar wel verbaasd dat er, zonder raadpleging, al een voorgenomen besluit ligt! Wij verwachten dat het college er alles aan zal doen om het vertrek te voorkomen.

In de antwoorden staat ook dat de aanrijtijd norm gehaald zou worden. Daar wil het CDA een onderbouwing voorzien, óók met de langste aanrijtijden. Dan zie je waar het knelt. En dat zal best voor een aantal wijken gelden, maar het gaat om mensen en de voorziening in de zorg in onze gemeente en regio.

 

Reacties