Bravis monitort hartfalen en COPD patiënten thuis

Brenda Hoppenbrouwers
Foto: Bravis Ziekenhuis

Tetelemonitoring van hartfalen en COPD patiënten wordt in  2021 bij steeds meer patiënten toegepast.

Eerste ervaringen

In 2020 startte het Bravis ziekenhuis met telemonitoring van hartfalen en COPD patiënten. De eerste ervaringen van zowel de patiënt als zorgverlener zijn dusdanig positief dat in 2021 steeds meer patiënten op deze wijze gemonitord zullen gaan worden.

Meer inzicht

Telemonitoring zorgt voor minder controles in het ziekenhuis, maar toch meer inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt. Patiënten krijgen thuis de nodige meetapparatuur en kunnen hiermee zelf metingen doen. Zij geven deze metingen vervolgens via een app op hun smartphone of tablet door aan de zorgverleners van Bravis.

Eerder ingrijpen indien nodig

“Patiënten die in de telemonitoring zitten vullen dagelijks hun gewicht in en meten twee keer per week hun bloeddruk en hartslag. Daarnaast is er een wekelijkse vragenlijst. Aan de hand van deze metingen kijken wij in het ziekenhuis of het nodig is om contact met de patiënt op te nemen, of dat de medicatie mogelijk bijgesteld moet worden”, licht Brenda Hoppenbrouwers, hartfalenverpleegkundige, toe. De dagelijkse metingen vergroten het inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt. “Bij verslechtering kan eerder ingegrepen worden en kan een heropname worden voorkomen.”

Patiënten zijn positief

Ook patiënten zijn enthousiast over de telemonitoring. De dagelijkse observatie en meting geeft een veilig gevoel. Je hebt het sneller door als er iets mis is. Bijkomend voordeel is dat patiënten minder naar het ziekenhuis hoeven. Ook dat wordt door veel patiënten gewaardeerd.

Uitbreiding telemonitoring

Vanwege de positieve ervaringen wordt komend jaar telemonitoring voor meer patiënten aangeboden. Hierbij werkt het Bravis ziekenhuis samen met CZ. De zorgverzekeraar biedt organisatorische ondersteuning, helpt bij het meten van de effecten van de telemonitoring en draagt bij aan een deel van de implementatiekosten via een versnellingsbijdrage. Daarnaast leveren de andere zorgverzekeraars ook een bijdrage aan dit project.

Toenemend aantal patiëntengroepen

Naast telemonitoring voor hartfalen en COPD-patiënten wordt een vergelijkbare toepassing sinds enkele jaren ingezet voor parkinsonpatiënten en patiënten met slaapapneu. In de komende periode zal telemonitoring ook aangeboden worden voor een toenemend aantal patiëntengroepen, waaronder diabetes en patiënten met COVID-19.

Reacties