5e Corona impactmeting gemeente Bergen op Zoom

Foto: Jan Krijtenburg

De gemeente Bergen op Zoom voerde in april, juni en september 2020 en januari 2021 impactmetingen uit onder leden van het burgerpanel en via social media.

Impact corona: Bergenaren rustig en gefrustreerd

In april van dit jaar werden deze metingen herhaald. De resultaten laten weinig opvallende zaken zien. De impact van het coronavirus op inwoners is nog steeds groot, maar de gevoelens van de inwoners zijn in grote lijnen nog hetzelfde. Mensen die via Facebook de vragenlijst invulden, voelden zich gefrustreerd, bezorgd en machteloos ten opzichte van de vorige meting. De leden van het Burgerpanel voelden zich rustig, bezorgd en ongeduldig.
De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.

5e Impactmeting

Deze 5e impactmeting vond plaats tussen 2 en 11 april 2021. Dat is dus in de periode van de lockdown en de avondklok. De gemeente baseerde de vragenlijst op de vragenlijst die het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant gebruikte. In de vragenlijst komen de gevoelens, ervaringen, houding en het gedrag van inwoners aan bod. Ook konden inwoners tips geven aan de gemeente. De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven.

Respons

Alle leden van het Burgerpanel ontvingen op 2 april 2021 een mail met daarin een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Panelleden konden de vragenlijst zowel via hun mobiel, tablet, laptop als pc invullen. De deelnemers konden de vragenlijst tot en met 11 april invullen. In totaal vulden 653 panelleden de vragenlijst in.

De vragenlijst is ook via de Facebookpagina van de gemeente Bergen op Zoom gedeeld. Deze vragenlijst was hetzelfde als de vragenlijst voor het Burgerpanel, aangevuld met twee vragen: ‘wat is je leeftijd?’ en ‘Mogen wij je opnieuw benaderen met deze vragenlijst?’. In totaal hebben 75 ‘overige inwoners’ de vragenlijst volledig ingevuld.

Resultaten

In onderstaande infographic staan de belangrijkste uitkomsten gegroepeerd.

Reacties