Saver start minicampagne over textiel

Foto: Jan Krijtenburg

Textiel schoon, droog en in een gesloten zak: start minicampagne textiel.

Textiel kan alleen gerecycled worden als het schoon en droog is. Om zoveel mogelijk inwoners van Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht hiervan op de hoogte te brengen, zijn deze gemeenten, samen met Saver, een minicampagne over textiel begonnen als onderdeel van de gezamenlijke campagne Samen aan de Bak.

Middelen

Op 26 april gaat deze minicampagne van start, aan het begin van de lente, een tijd waarin veel inwoners hun kasten op gaan ruimen om plaats te maken voor hun zomerkleding. Zowel de ondergrondse als bovengrondse textielcontainers in het verzorgingsgebied van Saver worden voorzien van speciale stickers. Deze leggen uit wat er allemaal bij het textiel mag en dat het belangrijk is het schone en droge textiel altijd aan te leveren in een gesloten zak, zodat het ook droog blíjft.

Gedurende een maand wordt met inzet van diverse media door alle betrokkenen dezelfde boodschap uitgedragen, in de hoop de kwaliteit van het ingezamelde textiel (en schoenen) te verbeteren.

Textielrecycling

Textiel is een milieubelastend product. Daarom is het zo belangrijk om het te hergebruiken of te laten recyclen. Helaas kan een hele vracht onbruikbaar worden als er één iemand nat of vies textiel of ander afval in een textielcontainer gooit. Het ingezamelde textiel wordt op het terrein van Saver gesorteerd om vervolgens gedeeltelijk, via diverse verwerkers, tot nieuwe producten gerecycled te worden. Denk daarbij aan poetsdoeken, maar ook aan vulling voor autostoelen.

Veel textiel wordt ook verwerkt tot nieuw garen, waarmee nieuwe kleding of andere stoffen producten gemaakt worden. Een ander gedeelte van het ingezamelde textiel kan nogmaals gebruikt worden en wordt in Kringloopwinkels verkocht.

Campagne Samen aan de Bak

Halverwege 2018 startten de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht samen met Saver de campagne Samen aan de Bak. De (landelijke) wens is het omlaag brengen van de hoeveelheid restafval naar gemiddeld 30 kg per inwoner per jaar in 2025.

Om dat doel te bereiken, is het belangrijk het afval goed te scheiden. Gemiddeld bestaat de hoeveelheid restafval nog voor zo’n 6% uit textiel. Restafval wordt verbrand en textiel erin laten zitten, betekent een verlies van grondstoffen.

Reacties