Dwangsommen doen hun werk

Foto: Jan Krijtenburg

Tussen 3 april 2020 en 14 mei 2021 legde de burgemeester van Bergen op Zoom 29 lasten onder dwangsom (18) en waarschuwingen (11) op. De meeste aan horecaondernemingen, maar ook aan sportscholen, winkels, een kapper, een zonnestudio en een particulier.

De dwangsommen werden vooral opgelegd voor activiteiten die plaatsvonden terwijl de onderneming gesloten moest zijn. De last onder dwangsom voor de particulier ging over samenscholing op particulier terrein. Op drie na alle dwangsommen werden op grond van de Tijdelijke Regeling opgelegd. Tot nu toe moesten twee betrokkenen de dwangsommen betalen.

Alle waarschuwingen werden eind september vorig jaar gegeven op basis van de noodverordening. De waarschuwingen gingen vooral over het geen maatregelen nemen voor het 1,5 meter afstand houden.

Geen boete

Een dwangsom is geen boete, maar een middel om inwoners en bedrijven te dwingen iets te doen of juist om iets te laten of te herstellen. Aan de dwangsom is vrijwel altijd een termijn gekoppeld. ‘Binnen 3 weken moet u dit of dat doen. Doet u dat niet, dan moet u de dwangsom betalen.’ Wordt niet binnen de termijn aan de voorwaarde voldaan, dan wordt de dwangsom ‘verbeurd’ verklaard, met andere woorden: dan moet de dwangsom betaald worden.

Het werkt!

Burgemeester Petter: “Laat ik duidelijk zijn: we delen liever geen bekeuringen uit. Maar helaas komt het voor dat mensen geen andere taal begrijpen en moeten we in die omstandigheden dwangmaatregelen toepassen om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. En ja, ik vind 29 waarschuwingen en lasten onder dwangsom een flink aantal, maar we bereiken er wel het beoogde effect mee: er zijn tot nu toe maar enkele dwangsommen verbeurd. Dus het middel werkt!”

Flinke bedragen

De opgelegde dwangsommen variëren in hoogte. Bij het vaststellen van de hoogte van een dwangsom kijkt de gemeente naar het doel wat bereikt moet worden. Dat moet in verhouding zijn. Een dwangsom van € 10.000 opleggen om een overtreding van € 100 te beëindigen, is buiten proporties. Andersom, als iemand tienduizenden euro’s verdient dankzij een illegale situatie, heeft een dwangsom van € 50 nauwelijks effect.

Er kunnen meerdere lasten onder dwangsom worden opgelegd. Hebben de dwangsommen niet het beoogde effect dan kan de gemeente ook een last onder bestuursdwang opleggen. Bij niet voldoen aan de voorwaarden daarvan voert de gemeente dan uit wat er gedaan moet worden op kosten van de ontvanger van de last (breek voor datum x uw illegale schuur af, anders doet de gemeente het op uw kosten).

Reacties