Kort geding dreigt in Brede School Borgvliet in Bergen op Zoom

Foto: GroenerGroeien.nl

Gemeente Bergen op Zoom kondigt een kort geding aan waarin ze eist dat LPS-KOM de ruimtes verlaat die ze voor kinderopvang gebruikt in de Brede School Borgvliet (BSB). Kinderopvangorganisatie LPS-KOM kreeg deze aankondiging per brief van de gemeente. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

De ruimtes waar LPS-KOM (Kinderopvang Op Maat) in zit zijn nodig voor Vrije school De Zeeridder (onder het bestuur van ABBO). Deze school groeit hard en de gemeente is verplicht om de school te huisvesten. In de BSB zit ook basisschool Het Palet (onder het bestuur van de Lowys Porquinstichting (LPS)), Thuiszorg West-Brabant, Centrum Jeugd en Gezin, de GGD.

Door de inhuizing van De Zeeridder, het herschikken van lokalen en andere ruimtes en het aflopen van een huurovereenkomst moest de kinderopvang van LPS-KOM in het gebouw verhuizen. Hierop heeft LPS-KOM in eerste instantie aangegeven dat ze helemaal stoppen met kinderopvang en buitenschoolse opvang op de BSB. Maar volgens de gemeente kwam LPS-KOM hier weer op terug en verklaarde de ruimtes niet te verlaten.

Er zijn over en weer gesprekken gevoerd tussen de gemeente en LPS-KOM om te komen tot een oplossing. “Er werden verschillende alternatieven aangedragen, maar LPS-KOM ging steeds niet akkoord met deze alternatieven”, aldus de gemeente.

De gemeente geeft aan dat het belang van de kinderen en hun ouders steeds voorop staat. “Als de rechter in het kort geding besluit dat LPS-KOM de BSB moet verlaten, volgt daar een gesprek met LPS-KOM op om te komen tot een ordentelijke sleuteloverdracht en het verlaten van de ruimtes. LPS-KOM heeft aangegeven dat de ouders en kinderen dan uit kunnen wijken naar de LPS-KOM locatie bij basisschool Lodijke. De gemeente zet natuurlijk nooit kinderen op straat.”

Lowys Porquinstichting is voor 30% eigenaar van de Brede school. De gemeente is voor 70 procent eigenaar en heeft een huisvestingsplicht voor onderwijs, niet voor kinderopvang. Wel wil de gemeente graag dat er kinderopvang in de wijk Borgvliet blijft. Omdat LPS-KOM de ruimtes in de BSB niet wil verlaten, spant de gemeente een kort geding aan om dit wel te bereiken. De gemeente gaat op zoek naar een partij die kinderopvang aan kan bieden in de BSB.

Reacties