Metamorfose flat Gageldonk in Bergen op Zoom

Foto: Jan Krijtenburg

De flat Gageldonk aan de Populierlaan in Bergen op Zoom werd donderdagmiddag officieel geopend na en grondige renovatie.

De opening vond plaats in het bijzijn van bewoners en medewerkers van Stadlander en de aannemers. Er was muziek en voor iedereen stond er ook een snackkar waar een lekker portie frites gehaald kon worden.

De voorzijde van de flat

Woningcorporatie Stadlander is bezig met een stuk wijkvernieuwing in Gageldonk West en in oktober 2020 is aannemer De Kok Bouwgroep begonnen met het werk aan Flat Gageldonk.

Grondige renovatie

De uitvoerder van het project, Davy van As, vertelde dat de renovatie uitgevoerd is, terwijl de bewoners in hun appartement konden blijven wonen. Wel was er een ‘bewonerskeet’ voor de flat gezet, waar bewoners heen konden uitwijken als het werk aan of bij hun appartement te druk werd. Ook waren er twee appartementen voor hetzelfde doel als ‘rustwoning’ ingericht.

Er is van alles aan de flat verbeterd. Zo zijn onder andere de kozijnen vervangen, is de flat goed geïsoleerd en zijn de balkon- en galerijhekken vervangen. De flat is geschilderd en er is aan de voorzijde van de flat een vijftal glazen panelen aangebracht, waar eerst een dichte metalen wand was. In de appartementen zijn alle geisers vervangen door elektrische boilers en wordt er alleen nog elektrisch gekookt. De appartementen hebben geen gasaansluiting meer en de radiatoren in de appartementen zijn vervangen door hoog rendement radiatoren.

Er is achter de flat een terras voor de bewoners gemaakt en de tuin achter de flat is opgeknapt. De gemeente heeft de infrastructuur ook aangepakt zodat er voor de flat nu een keurige parkeerplaats is.

De achterzijde van de flat

De bewoners

Van As merkte ook op dat de samenwerking met de bewoners heel soepel verliep. Het was al een goed begin dat de bewoners blij waren dat de flat gerenoveerd werd en iedereen er positief in stond.

Wat ook mee hielp was dat er voor gezorgd werd dat bewoners als het werk wat te druk werd, een plaats hadden om heen te gaan. De bewonerskeet werd een fijne ontmoetingsplaats voor de bewoners van de flat. Bewoners van de flat hebben hierdoor meer contact met elkaar gekregen en zijn er zelfs nieuwe vriendschappen ontstaan.

Eén van de bewoners, de heer Brant, vertelde dat hij erg te spreken was over de manier van werken. Alles werd netjes gedaan en ook netjes opgeruimd. “natuurlijk is er wat herrie en overlast maar het wordt zo mooi dat dat helemaal niet erg is”, aldus de heer Brandt. Ook hij was blij met de bewonerskeet en leerde er zelfs een leuke medebewoonster kennen, waarmee hij nu bevriend is.

Stadlander

Marc van der Steen, bestuurder bij Stadlander was ook erg tevreden over het resultaat. Vooral omdat de bewoners ook aangaven tevreden te zijn en dat het binnenklimaat echt verbeterd was. Hij kreeg nu van andere Stadlander huurders de vraag of het bij hen ook zo mooi kon als bij flat Gageldonk.

Marc van der Steen

Ook het uitfaseren van de gasaansluitingen was belangrijk. Hoewel alle woningen op zich van het gas af zijn, werkt de blokverwarming nu nog wel op gas. In het gebouw staan twee grote verwarmingsketels voor de hele flat, maar, zo vertelde Van der Steen, de flat is voorbereid voor de toekomst. Omdat de verwarming centraal plaats vind, kan zodra het zover is, in één keer overgestapt worden op een alternatieve verwarming. Of dit een hybride warmtepomp of iets anders wordt is nu nog niet bekend.

De opening

Rond half vier was dan het moment aangebroken voor de officiële opening en dat ging, zoals het bij een opening hoort, met het doorknippen van een lint. In de vernieuwde hoofdingang was een lint gespannen dat in het bijzijn van Marc van der Steen door één van de bewoners, de heer Kuipers, werd doorgeknipt.

De heer Kuipers doet de officiële openings-knip

De aannemer

Ook Robert van de Sande, directeur van de De Kok Bouwgroep was enthousiast over het project. Trots vertelde hij dat er 17 cm isolatie is gebruikt, waar 50.000 steentjes overheen geplaatst zijn. Op het dak liggen 148 zonnepanelen en het pand is van energielabel D naar energielabel A gegaan.

De glasplaten aan de voorkant van de flat zijn een knipoog naar de omgeving. De straten in de wijk zijn veelal naar bomen en planten vernoemd en die komen als afbeelding terug in de glazen panelen voor op de flat.

Robert van de Sande en een aantal van de bouwvakkers die aan het project gewerkt hebben

Voor de bewoners was er ook nog een cadeau. Van een aanhanger die voor de ingang stond werd het doek weggehaald er werden er drie banken onthuld, ëén voor in de hal van de flat en twee voor op het terras achter de flat.

Het cadeau wordt onthuld

Contacten tussen de bewoners

Niet alleen technisch was de renovatie een succes, maar ook voor de goede contacten tussen de bewoners was deze renovatie een succes, met name dankzij de ontmoetingen in de bewonerskeet voor de flat. Nu de renovatie klaar is kunnen de bewoners deze ontmoetingen verder voortzetten op het terras achter de flat, waar twee van de bankjes geplaatst gaan worden.

Na afloop van de hele ceremonie was het tijd voor een hapje en een drankje, waarvoor er speciaal een snackkar en tafels en stoelen op de parkeerplaats waren neergezet en konden bewoners, mensen van Stadlander en bouwvakkers nog wat napraten over de afgelopen tijd.

Een gezellige middag met de bewoners

Een van de vijf kunstige glazen panelen

Reacties