Wethouder Patrick van der Velden opgestapt als wethouder

Wethouder Barry Jacobs (links) en wethouder Patrick van der Velden (rechts).
Foto: screenshot uit de livestream

Wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom is donderdagavond opgestapt als wethouder. Hij deed dit tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering over coronagelden voor cultuur.

Het Rijk stelde wegens de coronacrisis extra geld beschikbaar voor de culturele sector. Bergen op Zoom kreeg hiervan 1,4 miljoen euro. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het budget dat in de begroting van de gemeente staat voor cultuur. Een groot deel van dit bedrag werd door de gemeente uitgegeven aan het gemeentelijke Cultuurbedrijf (de Maagd, het Markiezenhof en het Centrum voor de Kunsten). Het Cultuurbedrijf is onderdeel van de gemeente Bergen op Zoom.

Er ontstond daarover grote commotie onder raadsleden die onder meer spraken van ‘zelfverrijking’ en ‘creatief boekhouden’. Tijdens een rommelig interpellatiedebat op donderdagavond werden door het college vragen beantwoord en stak het college deels de hand in eigen boezem. Na ruim drie uur vergaderen vertelde Van der Velden in een emotionele toespraak dat hij opstapte.

Van der Velden: “Ik neem deze moeilijke beslissing omdat ik bestuurlijk verantwoordelijk ben en me ook verantwoordelijk voel voor onder meer het dossier Cultuur. Voor die verantwoordelijkheid wil ik niet weglopen. Echter, na alles wat we de afgelopen week hebben meegemaakt, ben ik bij mezelf te rade gegaan en heb mezelf de vraag gesteld of ik nog voldoende vertrouwen voel om als wethouder van deze mooie gemeente door te gaan.”

Wethouder Patrick van der Velden gaf in zijn afscheidstoespraak onder meer aan dat serieuze bedreigingen aan het adres van hem en zijn gezin zijn gedaan naar aanleiding van de commotie die ontstaan is over bovenstaande. Hij heeft aangifte gedaan. “En laat het alstublieft niet zover komen dat, doordat wij elkaar niet met respect en met juiste woorden proberen te overtuigen, er bedreigingen geuit worden aan het adres van bestuurders. Het gaat je namelijk niet in de koude kleren zitten en is een aanslag op je omgeving, op je hele gezin. Met name dat valt me erg zwaar!”, zei de wethouder. Hij sloot af: “Ook al overheerst nu de mineur, toch kijk ik terug op een tijd waarin ik ook veel steun heb mogen ervaren. En ik weet zeker dat als we elkaar over een tijdje weer tegenkomen, we kunnen zeggen dat we zeker ook hele mooie opgaves samen hebben mogen realiseren voor onze gemeente, voor Bergen op Zoom”

“Het college is zwaar aangeslagen”, zei burgemeester Petter na het opstappen en een schorsing van de vergadering.

Wethouder Patrick van der Velden had de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:

 • Afval en riolering
 • Culturele infrastructuur partners (cultuurbedrijf, bibliotheek, Gebouw T)
 • Cultuur
 • Erfgoed
 • Evenementen
 • Openbare ruimte (Groen en Water en Natuur en landschapsontwikkeling)
 • Openbare werken (civiel)
 • Recreatie en toerisme
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Verzelfstandigen cultuurbedrijf
 • Wonen en volkshuisvesting

De ambtsgebonden nevenfuncties van Patrick van der Velden zijn:

 • Brabant Water N.V., aandeelhouder
 • Brabantse Wal, lid 3*3 overleg, trekker Thema Excellent Wonen, trekker Thema Toerisme & Recreatie
 • De Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant (VvC), voorzitter en lid
 • Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, lid
 • M7 / Midsize Brabant, Trekkerschap Slimme Mobiliteit
 • Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV, klant
 • Regio West-Brabant (RWB), plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur, lid Commissie van Advies Mobiliteit, lid Commissie van Advies Ruimte, lid Presidium en Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), voorzitter Bestuurlijke Kopgroep Openbaar Vervoer, lid Bestuurlijke Kopgroep Sterke en aantrekkelijke stedelijke as, lid Bestuurlijke Kopgroep VTE
 • SamenStadjeSterker / Netwerkstad, bestuurlijke voorbereiding
 • Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten N.V. (SAVER), klant in Klantenraad
 • Stedelijke Regio West-Brabant-West, voorzitter
 • Summit Economisch Vestigingsklimaat (Summit EVK), lid bestuurlijk overleg
 • Waterpoort, lid Bestuurlijke Initiatiefgroep
 • West-Brabants Archief, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Wet op behoud van creativiteit, “wet-houder”
 • Wonen West-Brabant, voorzitter en lid
Wethouder Patrick van der Velden rechts op de foto tijdens de onthulling van de Bospoort eerder dit jaar.

Reacties