Koninklijke Onderscheiding voor Jef Pelgrims

Op donderdag 6 juli reikte burgemeester Frank Petter een Koninklijke Onderscheiding ‘tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ uit aan de heer Jef Pelgrims.

uitreiking van de Koninklijke onderscheiding

De heer Pelgrims wordt onderscheiden op grond van de hierna vermelde verdiensten.

Van 1968 – 2016

  • uitzending t.b.v. vrijwilligerswerk voor Franse ouderen als leerling van het Sint Jozefcollege in Turnhout
  • oprichter afdeling van de jeugdbeweging Chiro in Ramsel (te vergelijken met Nederlandse scouting)
  • diverse functies bij het Sint Jozefcollege in Turnhout, o.a. surveillant voor de jongere kinderen, voorzitter van het oudercomité en vervolgens voorzitter van de oud-leerlingenbond.
  • Van 2004 tot 2016 lid van de inrichtende macht van diverse scholen onder de koepel Sint Jozefcollege Turnhout met als toezichthouder aandachtsgebieden management, personeelsbeleid en innovatie.

 1990 – heden

  • Als lid van de Rotary Internationaal betrokken bij fundraisingactiviteiten voor projecten zoals Polio en hospice de Markies hier in Bergen op Zoom. Voorzitter (van 2009 tot 2010).

 1999 – 2015

  • Voorzitter en lid van de Raad van Advies van Stichting Raad op Maat uit Gouda (stichting ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert medezeggenschap van mensen met een verstandelijk handicap vanuit het cliëntperspectief)

 2015 – heden

  • Lid en vanaf januari 2017 voorzitter bestuur van Toerisme Vosselaar
  • Lid en vanaf januari 2017 voorzitter Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Vosselaar
  • 2016 toezichthouder bestuur Zorggroep Orion in Turnhout

 

Overige verdiensten

1984-1987 – Lid van de raad van Beheer van het Verbond der Verzorgingsinstellingen in Brussel (de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Zorg Federatie).

1985-1987 – Stichtend lid Raad van bestuur van de Belgische Alzheimer Liga

1988-1991 – Lid van het sectiebestuur Zwakzinnigenzorg van de Nationale Ziekenhuisraad in Utrecht

1993-1998 – Medeoprichter en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Directeuren van Zorginstellingen voor mensen met een handicap

2000-2003 – Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Residence Bel Park / Stichting Huize Rachel in Den Haag (kleinschalige vormen van wonen voor ouderen)

2003 – Bestuurslid Stichting Algemeen Burger Gasthuis in Bergen op Zoom

 

De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding vond plaats in stadsschouwburg de Maagd tijdens het officiële afscheid van de heer Pelgrims in verband met zijn pensioen per 31 augustus 2017.

 

Foto’s: Dick Vermaas Fotografie

Reacties