Reddingsbrigade Bergen op Zoom onderdeel van nieuwe reddingsvloot

De reddingsbrigade van Bergen op Zoom maakt deel uit van de nieuwe reddingsvloot in ons land. Afgelopen week informeerde minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) de Tweede Kamer over een akkoord over de nieuwe vloot.

Er komt een nieuwe vloot met een Landelijke Voorziening in IJmuiden. Ook de 4 reddingsbrigades uit Midden- en West Brabant (Breda, Oosterhout, Moerdijk en Bergen op Zoom) maken deel uit van deze vloot.

Tevreden

De vier reddingsbrigades uit Midden- en West Brabant zijn tevreden over het resultaat. Toch zijn er enkele reddingsbrigades in Nederland minder blij. Niet alle veiligheidsregio’s in Nederland gaan mee in het verhaal van de vloot. “Zo wordt de vloot in sommige regio’s bemand door de brandweer, waar naar alle waarschijnlijkheid de reddingsbrigades afscheid moeten nemen van een aantal zeer actieve eenheden die niet meer ingezet kunnen worden”, aldus Stijn de Jong van de Reddingsbrigade Bergen op Zoom.

Keuze

Half maart leek dit ook het geval voor Midden- en West Brabant, maar na een schrijven aan de besturen van burgemeesters en wethouders en aan de voorzitter van de raad van bestuur van de veiligheidsregio bleek samenwerking met de reddingsbrigade toch de enige juiste oplossing. “De Bergse reddingsbrigade erg blij met deze keuze en bedankt de politici van CDA en Lijst Linssen en burgemeester Petter voor hun inzet om deze voorziening te behouden.”

Reddingsgroepen

De reddingseenheden worden ondergebracht in 22 reddingsgroepen van vier varende eenheden. De regio Midden- en West Brabant is één van de die reddingsgroepen. Van de 22 reddingroepen zijn er 10 geheel van de reddingsbrigade en 5 in combinatie met brandweereenheden. Zes reddingsgroepen worden door de brandweer geleverd. Midden- en West Brabant maakt de dus geheel gebruik van de reddingsbrigade met al hun kennis, mensen en materiaal.

Daarnaast zorgt de Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVRV) voor beroepsmatige ondersteuning, taken bij oefeningen en inzetten voor de gehele vloot.

Achtergrond

In maart 2016 is een intensieve lobby gestart om de exploitatiebijdrage voor de Nationale Reddingsvloot te behouden. Het ministerie verzorgde deze bijdrage reeds enkele decennia in verschillende constructies en men heeft bij het aangaan van de laatste overeenkomst in 2010 al aangegeven, dat deze financiering overgenomen moet worden door de 25 veiligheidsregio’s.

Een intensief traject met de regio’s volgde waar Reddingsbrigade Nederland actief in meegedaan heeft. Er kwam een werkgroep vanuit de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s, waar KNRM en Reddingsbrigade ook in zitten. Deze werkgroep trok de volgende conclusies:
• Nut en noodzaak is in Nederland aangetoond
• Reddingsbrigade Nederland is de enige partner die op enige schaal een dergelijke vloot kan leveren. Midden- en West Brabant maakt hier dus ook deel van uit.
• Van de 25 regio’s hebben er 22 een serieus probleem bij een overstroming. Ook onze regio is bij een overstroming zeker van natte voeten. Toen de eis werd losgelaten dat de vloot uit uitsluitend reddingsbrigade-eenheden kon bestaan, kregen regio’s een keuze en dat zorgde voor een stroomversnelling. Dit betekent voor sommige regio’s dat afscheid genomen gaat worden van de eenheden van de reddingsbrigade.

Reacties