Behandeling bij acuut herseninfarct sneller beschikbaar

Amphia en het Bravis ziekenhuis ondertekenden donderdag 20 juli een intentieovereenkomst voor een gezamenlijk centrum voor behandeling van patiënten met acuut herseninfarct.

Sinds oktober 2015 biedt Amphia al een speciale behandeling aan voor deze patiënten, de zogeheten intra-arteriële trombectomie (IAT). Door de intentie van Amphia en Bravis om hierin samen te gaan werken, kan de ingreep in de toekomst in beide ziekenhuizen worden uitgevoerd. Dit heeft als groot voordeel dat de behandeling sneller beschikbaar is voor meer patiënten in Zuid-West Nederland. De IAT-behandeling kan ervoor zorgen dat patiënten minder blijvende schade oplopen en sneller herstellen. Binnen Amphia staat hiervoor al zeven dagen in de week, dag en nacht een gespecialiseerd team van interventieradiologen, interventiecardiologen, laboranten en neurologen klaar. In de toekomst zal dit ook in Bravis het geval zijn.

Hein Wouters, neuroloog in het Bravis ziekenhuis is blij met de ondertekening: “Deze regionale samenwerking is een ‘must’ voor de optimale behandeling van patiënten met een herseninfarct. De grootte van het werkgebied en de snelheid van de behandeling vraagt om een tweede locatie. Deze ondertekening leidt tot deze patiëntenzorg.”

Michel Remmers, neuroloog in Amphia, verwacht dat in de toekomst veel meer patiënten voor de behandeling in aanmerking kunnen komen. “Door kennis te delen en nog intensiever samen te werken verbetert de zorg voor patiënten met een herseninfarct in onze regio aanzienlijk”. Sinds oktober 2015 zijn 88 patiënten in Amphia behandeld met de IAT procedure. Daar waar vroeger 20% van deze patiënten zeer goed opknapten, is dat percentage met deze behandeling verdubbeld.

Michel Remmers, neuroloog Amphia en Hein Wouters, neuroloog Bravis ziekenhuis

IAT bij een herseninfarct

Elk jaar krijgen ongeveer 40.000 Nederlanders een herseninfarct, met vaak ernstige gevolgen zoals spraakstoornissen en verlamming. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een bloedpropje. Door deze verstopping krijgt een deel van de hersenen geen bloed meer. Hierdoor kan een beschadiging van de hersenen ontstaan met als gevolg blijvende invaliditeit. Het is dan ook van groot belang dat dit bloedvat zo snel mogelijk (binnen 6 uur) weer wordt geopend.

Bij een acuut herseninfarct (binnen 4,5 uur) kan een patiënt, indien die voldoet aan de criteria, een trombolyse krijgen. Dit is een behandeling waarbij medicijnen per infuus worden ingebracht om het bloedpropje op te lossen. Voor stolsels die groot zijn en moeilijk oplossen door trombolyse bestaat sinds 2 jaar de IAT behandeling, die wordt verricht via een prikje in de lies waarbij een dun buisje (katheter) in een bloedvat wordt ingebracht en doorgeschoven tot in de hersenvaten. Het bloedpropje wordt vervolgens via de katheter verwijderd.

Samenwerking

Amphia en Bravis ziekenhuis hebben al sinds 2011 een convenant over de gezamenlijke ambitie en intentie om de ziekenhuiszorg voor West-Brabant op zo hoog mogelijk niveau te houden. Deze ondertekende intentieverklaring is hier een goed voorbeeld van.

Ondertekening

De intentieovereenkomst werd ondertekend door de beide Raden van Bestuur, de beide Coöperaties Medisch Specialistisch Bedrijf en de vakgroepen Neurologie.

Reacties