Begrazing, orchideeën en natuurwaarden komen aan bod tijdens Kraaijenberg-wandeling

Op woensdag 13 september heeft u de gelegenheid om onder begeleiding van een gids deel te nemen aan een wandeling op en rond de Kraaijenberg.

Tijdens deze wandeling wordt u verteld wat het beheer door Brabants Landschap van het, voor Nederland unieke, Markiezaatsgebied inhoudt. De gids laat zien wat het effect is van begrazing door vee, maar ook welk beheer er toegepast wordt om de unieke orchideeën in het gebied te behouden. Ook wordt tijdens deze wandeling uitgelegd waarom de Brabantse Wal landschappelijk gezien voor Nederland zo bijzonder is.  Tevens zal hij u ook wijzen op de bijzondere natuurwaarden van dit “Natura 2000″gebied.

Verzamelen om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum “De Kraaijenberg”, Fianestraat te Bergen op Zoom. Duur ongeveer 2 uur. Goed schoeisel is aan te bevelen. De kosten bedragen € 2,00 per persoon, inclusief een gratis consumptie (koffie of thee). Voor begunstigers van Brabants Landschap en leden van IVN Groene Zoom is de toegang (op vertoon van de ledenpas) gratis voor twee volwassenen, twee kinderen en twee introducées.

Kijk voor meer informatie ook op www.brabantslandschap.nl of op www.facebook.com/DeKraaijenberg

Reacties