HBO opleiding (HAS Hogeschool) komt naar Bergen op Zoom

HAS Hogeschool uit Den Bosch en Venlo kiest voor een hogeschool in Bergen op Zoom om zo studenten en toekomstige beroepsbeoefenaars naar deze regio te brengen, dat meldt de gemeente.

“De regio heeft grote behoefte aan gekwalificeerde medewerkers. HAS Hogeschool komt tegemoet aan een verzoek van de regionale overheid en het bedrijfsleven. De fysieke aanwezigheid van HAS Hogeschool is een belangrijke en positieve ontwikkeling voor de regio. Het versterkt de regionale kennisstructuur en zorgt voor betere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast levert het een bijdrage aan het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bovendien versterkt het de regionale economische structuur”, laat de gemeente weten.

Biobased Economy

HAS Hogeschool kiest voor West-Brabant omdat hier de agrofoodsector een belangrijke economische sector en een grote werkgever is. Denk daarbij aan de teelt van suikerbieten en de productie van suiker, het telen en verwerken van groenten, het veredelen van gewassen en de teelt van en handel in zacht fruit.

Groei

Op dit moment komt 30% van de studenten in Den Bosch uit onze regio, terwijl maar 7% van de activiteiten hier plaatsvindt. De komende maanden werken HAS Hogeschool, gemeenten, regio en bedrijfsleven verder aan het vormgeven van de fysieke aanwezigheid van HAS Hogeschool in de regio.

Reacties