Integriteit gemeenteraad Bergen op Zoom verbetert door nieuwe maatregelen

Stadskantoor Bergen op Zoom
Foto: Jan

Aanleiding was de klacht van een inwoner van Bergen op Zoom in 2013, dat de toenmalig wethouder Linssen de integriteitsregels overtrad.

In 2013 meende een inwoner van Bergen op Zoom dat de toenmalig wethouder Linssen de integriteitsregels overtrad. Hij zou deze regels overtreden hebben door zich te bemoeien met de verkoop van die percelen en daarmee zichzelf of bevriende relaties te bevoordelen.

Uit onafhankelijk onderzoek bleek van feitelijke belangenverstrengeling geen sprake te zijn maar  wel was er sprake van de schijn van belangenverstrengeling en daar is destijds onvoldoende tegen ondernomen om dat te voorkomen, zowel door de wethouder zelf als door zijn bestuurlijke en ambtelijke omgeving. In de toenmalige gedragscode was het begrip schijn van belangenverstrengeling echter niet opgenomen. Ook was niet geregeld hoe op te treden in deze en soortgelijke kwesties. De burgemeester nam zich voor dat nu eens en voorgoed te regelen en er indringend met de gemeenteraad over te spreken.

Burgemeester Frank Petter sluit dit dossier nu af met een verklaring over wat er gedaan is en hoe er gezorgd is voor instrumenten om vanuit gezamenlijkheid te handelen en elkaar een spiegel voor te houden en om als bestuurders  beter te kunnen reageren op zaken waarbij de integriteit van het bestuur in het geding is. Zo is de gedragscode aangepast en besproken met de gemeenteraad.

Burgemeester Petter ziet de nabije toekomst met meer vertrouwen tegemoet.

Klik hier voor de verklaring van de burgemeester.

Reacties