Helft van de Bergenaren is te zwaar

Ruim de helft van de volwassen inwoners van de gemeente Bergen op Zoom heeft overgewicht of zelfs obesitas. Dat blijkt uit cijfers de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

Iets minder dan de helft (46 procent) van de mensen tussen de 19 en de 65 jaar oud heeft volgens het onderzoek een normaal gewicht. Onder een normaal gewicht verstaat de GGD een BMI van tussen de 18,5 en de 25. BMI staat voor Body Mass Index en is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. Slechts 1 procent heeft een BMI van onder de 18,5 en heeft daarmee ondergewicht. Van de mensen met overgewicht (53 procent) heeft 17 procent obesitas. Er is dan te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. De cijfers in buurgemeente Woensdrecht zijn vergelijkbaar. Ook verschillen de cijfers niet veel van het landelijke gemiddelde.

De cijfers zijn afkomstig uit de Brabantscan, een gezamenlijk initiatief van de GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost. ”Enerzijds is het voor gemeenten van toegevoegde waarde om zich ook te kunnen vergelijken met nabijgelegen gemeenten uit buurregio’s. Anderzijds is het voor de provincie belangrijk om over iedere regio dezelfde gezondheidsinformatie te krijgen”, zegt de GGD in een persbericht.

Reacties