Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan nauwer samenwerken

De burgemeesters Adriaansen, Petter en van den Belt
Foto: Jan

Woensdagavond tekenden de drie burgemeesters in de theaterzaal van MFC Kloosterhof in Hoogerheide het “Convenant Samenwerking Brabantse Wal”.

Drie stappen

In april dit jaar was de eerste stap genomen voor de samenwerking in een gezamenlijke college en raadsvergadering in het stadspaleis in Bergen op Zoom, waarbij de visie voor de samenwerking besproken en vastgelegd werd. De bijeenkomst van deze avond stond in het kader van het convenant dat getekend werd en de volgende bijeenkomst zal over de uitvoerings-agenda gaan.

Het convenant gaat over de manier waarop samengewerkt gaat worden waarbij niet alleen de colleges van burgemeester en wethouders betrokken zijn maar ook de gemeenteraden van de drie gemeentes.

Samenwerking

Dat Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samenwerken is op zich niets nieuws. Op een aantal vlakken wordt al samengewerkt.
Zo is, toen het rijk het sociaal domein decentraliseerde, dit gezamenlijk door de Brabantse Wal gemeenten opgepakt wat resulteerde in een gezamenlijke ISD. Op het gebied van jeugdzorg en welzijn en mobiliteit en veiligheid wordt al samengewerkt en over wonen is er elke acht weken een overleg tussen de drie gemeenten. “Je kan tegenwoordig niet meer alleen voor de eigen gemeente programmeren” aldus wethouder de Waal. Ook op het gebied van mobiliteit en veiligheid wordt al nauw samengewerkt.

Goed overleg tussen de gemeenten heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat na het aanbrengen van verlichting langs het fietspad aan de Antwerpsestraatweg in de gemeente Woensdrecht, ook het laatste stuk fietspad op het grondgebied van Bergen op Zoom van dezelfde verlichting zal worden voorzien.

En over één ding zijn de colleges en de raden het unaniem eens, “Samenwerken JA, fuseren NEE”. Dit is ook het uitgangspunt van de gezamenlijke visie. Door de samenwerking zullen de drie gemeenten ook in de toekomst hun taken op een goede en efficiënte manier moeten kunnen vervullen.

De ondertekening

Na een welkomstwoord door burgemeester Adriaansen, een inleiding door communicatie adviseur Ad Baijens en een uitleg over de gang van zaken door burgemeester Petter, werden de politici uit de drie plaatsen verdeeld over de discussie groepen.

Voor de groepsdiscussie begonnen werd door de drie burgemeesters, in de theaterzaal van MFC Kloosterhof, het convenant getekend voor de verdere samenwerking tussen de gemeenten.


Nadat de drie burgemeester elkaar na het ondertekenen de hand geschud hadden, konden de vier discussie groepen naar de verschillende locaties gaan om aan de thema discussies te beginnen.

De discussiegroepen

In de discussiegroepen gingen de raadsleden met elkaar in gesprek over de uitvoeringsagenda. Er was een groep over wonen onder leiding van Hans de Waal, één over werken onder leiding van Cors Zijlmans, één over recreëren onder leiding van Yvonne Kammeijer en ‘In Gesprek met de burgemeesters’ onder leiding van Ad Baijens. Yvonne Kammeijer viel in voor Arjan vd Weegen die door ziekte niet aanwezig kon zijn deze avond.

Aan het eind van de avond was er een gezamenlijke afsluiting waarin de conclusies van de vier groepen samengevat werden waarop de avond afgesloten werd.

Reacties