Aan deze 7 wegen gaat de gemeente 880.000 euro subsidiegeld besteden

De gemeente Bergen op Zoom krijgt van de provincie Noord-Brabant € 880.000 subsidie voor verkeersprojecten. De provincie Noord-Brabant stelt in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar. Bergen op Zoom ontvangt € 790.000 voor infrastructuurprojecten en € 90.000 voor mensgerichte maatregelen. Deze zeven wegen worden in ieder geval aangepakt met het geld voor infrastructuurprojecten.

Halsterseweg Zuid

Naar de inrichting van de Halsterseweg Zuid gaat een bedrag van € 217.000. De riolering in de Halsterseweg is oud, versleten en functioneert niet goed. Vooral bij hevige intense regenbuien kan het riool het regenwater niet verwerken en ontstaat er wateroverlast. In de nieuwe situatie wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd in het midden van de weg. Er komt een aparte rioolbuis voor het vuile afvalwater en een aparte rioolbuis voor het schone hemelwater. Het schone hemelwater wordt afgevoerd naar een nieuw aan te leggen retentievijver langs de Randweg bij de Gamma. Het vuile rioolwater wordt afgevoerd naar de rioolzuivering. Ook is het idee voor een de nieuwe inrichting van de Halsterseweg met een fietsstraat. Landelijk worden steeds vaker fietsstraten aangelegd. Samen met bewoners en de Fietsersbond is onderzocht of dit kansrijk was. Een fietsstraat is haalbaar en wordt verder in het ontwerp uitgewerkt.

Zoomdam

Op de kruising Zoomdam – Zuidzijde Zoom in Bergen op Zoom is er sprake van het aanleggen van een rotonde. Van de subsidie wordt € 220.000 gereserveerd.

Steenbergseweg

Ook op de kruising Steenbergseweg – Wouwseweg – Schoolstraat bij Halsteren moet een rotonde de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeente rekent hiervoor op een bedrag van € 240.000.

Fietspaden

De gemeente wil vier fietspaden asfalteren.  Voor de realisatie van een regionaal fietspadennetwerk is een plan opgesteld. “Hoogwaardige fietsverbindingen tussen Halsteren/Lepelstraat en Bergen op Zoom en tussen Bergen op Zoom en Roosendaal kunnen bijdragen aan het bevorderen van het fietsgebruik”, staat in de Structuurvisie Bergen op Zoom 2030. De volgende fietspaden worden aangepakt:

  • Pater Luijtenpad, € 15.000
  • Huijbergsebaan, € 15.000
  • GertrudisBoulevard, € 72.000
  • Burgemeester Stulemeijerlaan € 13.000

Mensgerichte maatregelen

Voor mensgerichte maatregelen ontvangt Bergen op Zoom € 90.000. Dit wordt besteed aan cursussen zoals e-bikecursus, Brom ff Normaal, Ouderen opstap in het Openbaar Vervoer, Alcoholcursussen. Daarnaast is er ook geld voor het Bergs Verkeersveiligheidslabel (verkeerslessen op scholen).

Verkeerswethouder Yvonne Kammeijer is blij met de subsidie: “De GGA-subsidie is een enorme opsteker voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid in Bergen op Zoom. Het verkeer veiliger maken kan door voor een veiligere inrichting te kiezen. Zo komt er op de Steenbergseweg een rotonde in plaats van de kruising met verkeerslichten en wordt de inrichting van de Halsterseweg Zuid straks ook veiliger voor de gebruikers en bewoners. Maar dat kost geld. Naast verkeersveiligheid maken we het ook aantrekkelijker en comfortabeler om met de fiets te gaan. We asfalteren daarvoor een aantal fietspaden. De verschillende verkeerscursussen en het Bergs Verkeersveiligheidslabel leveren een enorme bijdrage aan beter en veiliger verkeersgedrag en dat is ook heel belangrijk.” Een aantal projecten is al in uitvoering, andere starten de komende tijd.

Reacties