Geneesmiddelen voor patiënten tanteLouise komen van ziekenhuisapotheek Bravis

Foto: Bravis

Het Bravis ziekenhuis en Stichting tanteLouise zetten onlangs hun handtekening onder een vernieuwd contract voor het leveren van geneesmiddelen aan de verpleeglocaties van tanteLouise.

De in de tehuizen van tanteLouise opgenomen patiënten, krijgen al vele jaren hun geneesmiddelen vanuit de ziekenhuisapotheek van het Bravis ziekenhuis. In 2013 nam het ziekenhuis de farmaceutische activiteiten van de zorginstelling over.

Vernieuwde overeenkomst

Na een verdere doorontwikkeling van de farmaceutische zorgverlening, bestond behoefte aan een vernieuwde overeenkomst, passend bij de huidige dienstverlening door de ziekenhuisapotheek van Bravis. In de nieuwe overeenkomst zijn onder meer afspraken vastgelegd over het klaarmaken en bezorgen van medicijnen en het daarbij behorende farmaceutisch toezicht.

Kennis en kunde

Naast het leveren van geneesmiddelen ondersteunt de ziekenhuisapotheek tanteLouise ook bij het formuleren, onderhouden en doen functioneren van het geneesmiddelenbeleid van de zorgorganisatie. In dit beleid zijn de wijze van voorschrijven, de medicatiebewaking en de logistiek rondom de vertrekking van de geneesmiddelen beschreven. Stichting tanteLouise maakt gebruik van de in de ziekenhuisapotheek aanwezige kennis over de hiervoor geldende wettelijke regels. De ziekenhuisapotheek functioneert daarnaast als aanspreek- en adviespunt voor de artsen en het verplegend personeel van tanteLouise.

Prettige samenwerking

Stichting tanteLouise en het Bravis ziekenhuis werken al vele jaren samen op diverse gebieden, waaronder binnen het samenwerkingsverband WestWest. Daarnaast levert Bravis al vele jaren geneesmiddelen aan zorgorganisaties, waaronder tanteLouise. “We zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen. In de praktijk functioneert onze samenwerking uitstekend”, zegt Bianka Mennema, lid van de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis tijdens de feestelijke ondertekening.

 

 

Reacties