Eersteling van 2018 krijgt eerste zonnepanelen

Wethouder Kammeijer reikt het zonnepaneel uit.
Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Op vrijdag 2 februari 2018 reikt wethouder Yvonne Kammeijer aan de eerstgeboren Bergse van 2018 een zonnepaneel uit.

Ze doet dat vanwege het sluiten van het Energieconvenant van de gemeente Bergen op Zoom. In dat convenant met de stichting Energietransitie Bergen op Zoom (stEB) legt de gemeente de intentie vast om de samenleving duurzamer te maken. De eerste Bergenaar heet Skylar Lijten. Ze is geboren op 2 januari 2018.

Op korte termijn richt de stEB een coöperatie op. Deze coöperatie start duurzame energieprojecten zoals collectieve zonnedaken, zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen, en een zogenaamde dorpsmolen, een windmolen die gefinancierd wordt door bewoners van (een deel van) de gemeente. De opbrengsten zijn dan voor deze particuliere investeerders.

Lagere energiekosten

Inwoners kunnen lid worden van de coöperatie en zo bijdragen aan het verduurzamen van de energieopwekking en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Ze zijn bijvoorbeeld indirect ‘eigenaar’ van een aantal zonnepanelen of van een deel van een windmolen. Daarnaast hebben de coöperatieleden 15 jaar lang iedere maand een lagere energierekening omdat ze de energiebelasting voor hun aandeel terugkrijgen.

Postcoderoos

De coöperatieleden zijn zo betrokken bij de energieopwekking bij hen in de buurt. Dat wordt gegarandeerd door de postcoderoosregeling. Alleen inwoners in een bepaald postcodegebied rond de opwekkingsinstallatie kunnen meedoen. De projecten en de postcode-indeling worden zo gekozen dat alle inwoners van Bergen op Zoom mee kunnen doen.

Voor elkaar

Iedereen in Bergen op Zoom kan dus lid worden van de coöperatie. De projecten zijn ideaal voor mensen die geen ruimte hebben om zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld bewoners van hoogbouw of mensen die in de binnenstad wonen waar zonnepanelen niet toegestaan zijn vanwege het beschermd stadsgezicht. Ouders en grootouders kunnen natuurlijk ook panelen aan hun (klein)kinderen schenken. Wethouder Kammeijer doet daarom als voorbeeld de eerste zonnepanelen cadeau aan Skylar Lijten.

Ontzorgen

Wethouder Kammeijer: “Bergen op Zoom moet net als alle andere gemeenten in 2050 een drastische reductie van fossiele brandstoffen realiseren. Dat is een verplichting, maar dat willen we zelf ook graag. Zon CO2-arme energievoorziening vraagt grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden. Wij willen niet alleen een duurzame gemeente zijn, we streven naar een duurzame gemeenschap. De coöperatie is een mooie manier om onze inwoners daarbij te ontzorgen.”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of vrijwilliger worden bij stEB, bij de coöperatie of bij de projecten? Mail naar [email protected]

Reacties