Bergse huiseigenaren kunnen profiteren van subsidie voor energiebesparende maatregelen

Foto: Pb

De gemeente Bergen op Zoom krijgt een subsidie van € 342.100 in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met deze regeling kunnen huiseigenaren in 2020 kleine energiebesparende maatregelen nemen in hun huis zoals het aanbrengen van Ledlampen, radiatorfolie, leidingisolatie, stand-by-killers en tochtstrippen.

De gemeente gebruikt de regeling ook voor het geven van advies aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Hiervoor organiseert de gemeente in 2020 informatieavonden. Daarnaast komen er vier collectieve inkoopacties voor woningisolatie en zonnepanelen.

Het regionaal energieloket (regionaalenergieloket.nl) en de Stichting Energietransitie Bergen Op Zoom (STEB) voeren de activiteiten van de RRE-regeling uit.

Meer informatie voor en door inwoners in Bergen op Zoom op het gebied van klimaatbeleid, energietransitie en biodiversiteit staat op de website www.duurzaambergenopzoom.nl. We plaatsen de RRE-activiteiten voor huiseigenaren t.z.t. ook op deze website.

Regeling Reductie Energiegebruik

De gemeente Bergen op Zoom vroeg de subsidie aan bij het Rijk in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De RRE is een stimuleringssubsidie om huiseigenaren te helpen energie besparen. Met dit budget zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen.

Reacties

Cookieinstellingen