Bergen op Zoom kiest niet voor azc maar voor tussen- of doorstroomlocatie

Foto:

De gemeente Bergen op Zoom kiest ervoor om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) versneld te gaan huisvesten. Ook arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, studenten en andere spoedzoekers kunnen volgens de gemeente geholpen zijn met een zogenoemde tussen- of doorstroomlocatie.

“Op deze manier kan de gemeente de opdracht, die we hebben om voor deze statushouders een woning te bieden, uitvoeren. Tegelijkertijd geeft het ook andere doelgroepen de kans om sneller een woning te krijgen”, meldt de gemeente. Op dit moment is er nog geen locatie in beeld als tussen- of doorstroomlocatie.

Het kabinet en de Commissaris van de Koning hebben al verschillende keren aan de gemeenten in Nederland gevraagd om een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen. Het aantal vluchtelingen in ons land stijgt de laatste tijd sterk onder andere door de situatie in Afghanistan.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop een gemeente een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld door te kiezen voor noodopvang of voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC). “Bergen op Zoom kiest daar niet voor, maar wil dus een tussen- of doorstroomlocatie in de gemeente vestigen. Zo’n locatie is niet alleen beschikbaar voor statushouders, maar ook voor andere mensen in Bergen op Zoom die met voorrang een woning nodig hebben.”, aldus de gemeente.

Brief verstuurd aan de gemeenteraad:
Huisvesting vergunninghouders en opvang asielzoekers