Bentley, de eerste ‘Vapor Wake Dog’

Op vliegbasis Woensdrecht wordt bij het Defensie Expertise Centrum Diensthonden (DEC-D) een nieuw soort opsporingshond opgeleid, de ‘Vapor Wake Dog’.

De dreiging

Met name na de terroristische aanslagen bij de marathon in Boston, en ook die op Zaventem bij Brussel, groeide het besef dat het zoeken naar stilliggende objecten niet voldoende is maar dat de drager van explosieven opgespoord moet worden. Zo was de omgeving van de marathon van Boston voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd en veilig bevonden, maar de tas met explosieven werd pas later neergezet.

Defensie Expertise Centrum Diensthonden

Vapor Wake DogIn de loop der jaren heeft het DEC-D verschillende diensthonden opgeleid, waaronder Explosive Detection Dogs (EDD) en Route and Overwatch Search Dogs (ROSD). De nieuwste ontwikkeling is nu het opleiden van een nieuw type diensthond, de Vapor Wake Dog’.
Een Vapor Wake Dog wordt getraind om explosieven op te sporen, maar onderscheid zich van andere explosieven opsporingshonden doordat hij reageert op de lucht van explosieven als er iemand met explosieven langs loopt. Traditionele explosieven opsporingshonden gaan langs stilstaande objecten om te detecteren of er sporen van explosieven aanwezig zijn maar een Vapor Wake Dog is in staat om de geur van explosieven op te snuiven en dan de bron van deze geur op te zoeken.

Willy Stevens,hoofd van de hondenschool op Vliegbasis Woensdrecht, vertelde dat de eerste Vapor Wake Dog nu volop in training was. Bentley, zo heet deze Duitse Herder met zijn vaste begeleider Ben Stroom, wordt nu opgeleid om als voorbeeld te dienen voor het in ontwikkeling zijnde opleidingsprogramma dat aan het eind van het jaar van start zou moeten gaan. Hij was erg tevreden met het tot nu toe behaalde resultaat. “Bentley kan de geur van een explosief volgen tot aan de bron“.

Demonstratie

Donderdagmiddag werd er een demonstratie gegeven van de capaciteiten van Bentley. Omroep Brabant verslaggeefster Birgit Verhoeven was vrijwilligster om met een ‘explosief’ in haar rugzak in een groep mensen langs de ‘controlepost’ te lopen waar Ben Stroom met Bentley stond. Zodra zij voorbij kwam rook Bentley het explosief en bleef achter Birgit lopen zodat zij ‘aangehouden’ kon worden.

Vapor Wake Dog

Ook bij een tweede test werd Birgit met haar explosief direct uit de groep gepikt door Bentley.

Vapor Wake Dog

De toekomst.

Wanneer het opleidingsplan aan het eind van het jaar voltooid is, kunnen er vier honden met hun begeleider tegelijk deze opleiding van circa 30 weken gaan volgen. Het is de verwachting dat er tegen het einde van volgend jaar een aantal Vapor Wake Dogs operationeel zijn bij de Luchtmacht.

Een knelpunt is wel, volgens commandant opleidingen van de vliegbasis Jeroen Koenraadt, de bezuiniging die bij defensie uitgevoerd is. Hierdoor moet het Defensie Expertise Centrum Diensthonden met een minimale bezetting werken.

Vapor Wake Dog

Jeroen Koenraadt, Ben Stroom, Bentley en Willy Stevens

Naast de Mechelse en Duitse Herders waar vaak mee gewerkt wordt, is het de bedoeling om ook wat kleinere en minder dreigend overkomende honden als Vapor Wake Dog op te leiden. Dit omdat deze honden vaak in publieke ruimten met veel mensen zullen worden ingezet.

Reacties