Bindingsbijeenkomst Alzheimer vrijwilligers

Op 24 maart werden de vrijwilligers van de Alzheimer West-Brabant uitgenodigd voor een verzetje als dank voor weer een jaar vrijwilligersinzet.

De stichting Alzheimer West-Brabant kan niet werken zonder vrijwilligers en is terecht blij dat er in West-Brabant er zo’n fijne groep mensen bestaat die zich voor de mens met Alzheimer inzetten.

Museum van de Commandotroepen

Deze bindingsbijeenkomst (zoals het heet) manifesteerde zich door een bezoek aan het museum van de Commandotroepen te Roosendaal. Een Nestor van de Commando’s vertelde honderd uit over de bepakking, de uniformen en diverse soorten schietijzers zoals de Uzi en de Fal etcetera. Hij vertelde ook hoe en welke inzet het kost eer je je Groene Barret in ontvangst mag nemen en jezelf commando mag noemen.

Brasserie Lodge Visdonk

Na deze uitgebreide uitleg die toch wel een waardering voor onze commando’s is, werd de tocht voortgezet naar de Brasserie Lodge Visdonk waar om 12:30 uur een heerlijke lunch op hun wachtte. De lunch werd geopend door voorzitter van Alzheimer West-Brabant Ad Vos die iedereen welkom heette. Hij sprak een woord van dank uit voor de inzet van de vrijwilligers en dankte ook de uitgenodigde partners voor hun geduld. Immers zij zullen dan toch op bepaalde avonden hun partner moeten missen.

Er is veel inzet nodig. Helpt u ons helpen?

Meer informatie op de website en de Facebook pagina van Alzheimer West-Brabant.

Tekst en beeld door Ad Verbiest (Roosendaal.nieuws.nl) | meer foto’s in de Fotoserie bovenaan dit artikel

 

 

Reacties