Weekendafsluitingen A16 tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder (richting Rotterdam)

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 24 mei 21.00 uur tot maandag 27 mei 05.00 uur onderhoud uit aan het asfalt van de A16.

Hierdoor is de A16 tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder in de richting van Rotterdam afgesloten voor het verkeer. Tegelijkertijd zijn de tussenliggende op- en afritten afgesloten alsmede de verzorgingsplaats Streepland en het tankstation dat is gevestigd aan de verzorgingsplaats. Daarnaast is de verbindingsweg A59/A16 ter hoogte van knooppunt Zonzeel komende vanuit Waalwijk richting Rotterdam afgesloten. Evenals verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Breda richting Rotterdam en Roosendaal. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 25 minuten.

Afsluitingen
– A16 vanaf knooppunt Zonzeel tot knooppunt Klaverpolder in de richting van Rotterdam
– A59/A16 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Zonzeel komende vanuit Waalwijk richting Rotterdam
– Op- en afrit (18) Zevenbergschen-Hoek
– Verzorgingsplaats Streepland gelegen langs de A16 richting Rotterdam
– Tankstation (Esso) gelegen aan verzorgingsplaats Streepland langs de A16 richting Rotterdam
– A16/A17 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Breda richting Roosendaal
+ Vrijdag 3 mei 21.00 uur tot maandag 6 mei 05.00 uur.
+ Vrijdag 24 mei 21.00 uur tot maandag 27 mei 05.00 uur.

Omleidingsroutes
Het verkeer op de A16 komende vanuit België in de richting van Rotterdam wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A16 tot knooppunt Galder
– Ga ter hoogte van knooppunt Galder over op de A58 in de richting van Tilburg
– Volg de A58 tot knooppunt St. Annabosch
– Ga ter hoogte van knooppunt St. Annabosch over op de A27 richting Utrecht
– Volg de A27 tot knooppunt Gorinchem
– Ga ter hoogte van knooppunt Gorinchem over op de A15 richting Rotterdam

of via:
– Volg de A16 tot knooppunt Princeville
– Ga ter hoogte van knooppunt Princeville over op de A58 richting Roosendaal
– Volg de A58 tot knooppunt De Stok
– Ga ter hoogte van knooppunt De Stok over op de A17/A16 richting Rotterdam

of via:
– Volg de A16 tot knooppunt Zonzeel
– Ga ter hoogte van knooppunt Zonzeel over op de A59 richting Waalwijk
– Volg de A59 tot knooppunt Hooipolder
– Ga ter hoogte van knooppunt Hooipolder verder op de A27 richting Utrecht
– Volg de A27 tot knooppunt Gorinchem
– Ga ter hoogte van knooppunt Gorinchem over op de A15 richting Rotterdam

Het verkeer komende vanuit ’s-Hertogenbosch in de richting van Zierikzee wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A59 tot knooppunt Zonzeel
– Ga ter hoogte van knooppunt Zonzeel over op de A16 richting Antwerpen
– Volg de A16 tot knooppunt Princeville
– Ga ter hoogte van knooppunt Princeville over op de A58 richting Roosendaal
– Volg de A58 tot knooppunt De Stok
– Ga ter hoogte van knooppunt De Stok over op de A17 richting Dordrecht
– Volg de A17 tot knooppunt Noordhoek
– Ga ter hoogte van knooppunt Noordhoek over op de A59 richting Zierikzee

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Reacties