Eikenprocessierups bestrijden met vogelhuisjes, bloemen en vleermuizen

De gemeente Bergen op Zoom wil zo snel mogelijk aan de slag om ervoor te zorgen dat de Eikenprocessierups in de gemeente minder kans krijgt om negatieve effecten te veroorzaken.

Ze wil dat doen door op een natuurlijke wijze de strijd met de rups aan te gaan. Omdat de gemeente echter niet de wijsheid in pacht heeft, wordt er op donderdag 10 oktober een bijeenkomst georganiseerd waarbij eenieder die hierover ideeën heeft van harte is uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van Delta Agrifood Business (het voormalige Suikerlab) aan de Van Konijnenburgweg 24 en begint om 18.00 uur.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de enorme overlast van de Eikenprocessierups die afgelopen zomer in vele delen van het land letterlijk voelbaar was. Met rigoureuze middelen, zoals het wegzuigen van de nesten, is de gemeente de strijd met de rups aangegaan.

Die aanpak was voornamelijk incidenteel en heeft een weinig structureel effect. Vandaar dat Bergen op Zoom voor volgend jaar een andere aanpak voorstaat. Door kennis en inzet van zoveel mogelijk mensen, instellingen en organisaties wordt geprobeerd op een veel natuurlijker wijze de Eikenprocessierups te bestrijden.

Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de inzet van vogelhuisjes (vooral mezen), bloemen en vleermuizen.

Om de kennis en inzet te bundelen kunnen op de bijeenkomst ideeën en initiatieven gedeeld worden.

Naast gerichte uitnodigingen aan onder andere de HAS Hogeschool, Brabants Landschap en een aantal scholen, staat de bijeenkomst open voor eenieder die mee wil denken. Wel wordt gevraagd om zich even van tevoren aan te melden via:

Reacties