Negen vragen over de mondkapjesplicht

Foto: Nieuws.nl

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station. Negen vragen aan de Rijksoverheid over de mondkapjesplicht.

Op welke plekken is het verplicht om een mondkapje te dragen?

Vanaf 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

Mag het mondkapje af als je zit?

Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af. Bijvoorbeeld in een theater. Als mensen van hun plek opstaan, moet het mondkapje weer op. Dit geldt niet voor het openbaar vervoer waar u te allen tijde in trein, bus, tram of metro het mondkapje moet ophouden.

Geldt de verplichting ook voor besloten gebouwen?

De verplichting geldt niet voor besloten gebouwen. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst. Daar zijn mondkapjes niet verplicht door de overheid. Bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, tempels en synagogen. Organisaties of ondernemers kunnen wel zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren. Zij kunnen u ook verplichten een mondkapje te dragen.

Wat is de reden van de mondkapjesplicht?

Door een mondkapje bijna overal verplicht te maken, is duidelijker wat de regels zijn. De overheid wil hiermee de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Wat als je je niet aan de mondkapjesplicht houdt?

Als u zich niet aan de coronaregels houdt, kunt u een boete van € 95 krijgen. De komende tijd handhaven politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) strenger en sneller op de maatregelen. Het beleid van het Openbaar Ministerie was om een boete van € 390 op te leggen. Dit is aangepast naar € 95.

Is het mondkapje vervanging voor afstand houden?

Een mondkapje vervangt nooit andere maatregelen. U moet altijd 1,5 meter afstand houden En drukke plekken vermijden.

Soms lukt het niet om afstand te houden. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of bij de kapper. Mondkapjes kunnen dan  de verspreiding een beetje beperken. Als u een mondkapje draagt, beschermt u vooral  andere mensen om u heen. Als zij een mondkapje dragen, beschermen ze u.

Kan een mondkapje schadelijk zijn?

Volgens de Wereldgezondeidsorganisatie (WHO) zijn mondkapjes niet schadelijk. U krijgt geen zuurstoftekort of CO2-vergiftiging. Zuurstof en CO2 gaan er gewoon doorheen.

Het dragen van een mondkapje kan als hinderlijk worden ervaren. Draag daarom een zo goed mogelijk passend mondkapje.

Hoe zit het met de uitzondering voor mensen met ziekte of beperking?

Een uitzondering voor het dringende advies voor mondkapjes geldt voor:

  • mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten; en
  • mensen die daarvan ernstig ontregeld raken.

Het is niet nodig hier schriftelijk bewijs van te hebben. Winkeliers en handhavers moeten redelijk omgaan met deze groep mensen. Hun beperkingen zijn soms onzichtbaar.

Moeten kinderen een mondkapje dragen?

Mondkapjes zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Het advies om een mondkapje te dragen geldt voor kinderen vanaf 13 jaar.

Hoewel kinderen een minder grote rol bij de verspreiding van COVID-19 spelen dan volwassenen, geldt: hoe ouder het kind, hoe groter de rol bij de verspreiding van het virus is. Daarom geldt het dringende mondkapjesadvies ook voor kinderen vanaf 13 jaar.

 

De bovenstaande informatie is afkomstig van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid

Reacties

Cookieinstellingen