Werkzaamheden aan A58 op 20 februari

Foto: Redactie

Op 20 februari is de A58, in verband met werkzaamheden, afgesloten van knooppunt de Stok tot Roosendaal-Oost.

Om vorstschade aan het asfalt te herstellen voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A58. De weg is daardoor afgesloten tussen knooppunt de Stok en (23) Roosendaal-Oost, in de richting van Etten-Leur/Breda, op zaterdag 20 februari van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Weggebruikers dienen rekening te houden met een omleiding en extra reistijd.

Afsluiting

A58 tussen knooppunt de Stok en (23) Roosendaal-Oost, in de richting van Etten-Leur/Breda.

– Verbindingswegen op knooppunt de Stok vanaf de A17 en vanaf de A58.

– Afrit (24) Roosendaal.

– Oprit (24) Roosendaal.

– Afrit (23) Roosendaal-Oost.

+ Zaterdag 20 februari van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Omleidingsroutes

Voor het verkeer vanaf de A17 en A58 wordt er een grootschalige omleidingsroute ingesteld via de A17/A16/A58. Tekstwagens langs de weg ter hoogte van Roosendaal geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Vorstschade aan het asfalt

De winterse omstandigheden hebben afgelopen periode tot asfaltschades geleid. Daar waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen en spoedreparaties uitgevoerd. In de komende weken vinden in Zuid-Nederland nog meer herstelwerkzaamheden plaats. Wanneer schade geen direct gevaar oplevert, wordt deze meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden die vanaf het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. Wel nemen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor de weggebruikers, maar ook om veilig te kunnen werken. Zo plaatsen we onder meer waarschuwingsborden, stellen we snelheidsbeperkingen in en waar nodig sluiten we rijstroken af.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden

U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

 

Reacties