Presentatie “Onze jongens in Indië 1945-1950”

Foto: Jan Krijtenburg

Op het terras van restaurant De Ouwe Leeuw in Hoogerheide werd woensdagavond het nieuwe boek van Jan van Elzakker en Louis Minnebach “Onze jongens in Indië 1945-1950” gepresenteerd.

Na twee jaar hard werken volgde deze woensdagavond de ontknoping. Het boek is klaar en de eerste exemplaren werden overhandigd aan drie Indië veteranen en twee wethouders.

Ons boek over onze jongens

Na een kort welkom door Niels van Elzakker waarbij hij in het bijzonder de drie aanwezige Indië veteranen, Sjaak van der Lee, Eugène Groffen en Kees de Crom en de beide aanwezige wethouders, welkom heette, nodigde hij beide auteurs uit om te vertellen over de ‘zwangerschap en bevalling’ van het boek. Een boek dat Jan van Elzakker ‘Ons boek over onze jongens’ noemt.

Sjaak van der Lee, Eugène Groffen en Kees de Crom

Beurtelings vertelden de beide schrijvers iets over de achtergronden van hun boek. Dat ‘onze jongens’ die naar Nederlands Indië gestuurd werden vooral op school geleerd hadden over de overwinning in de veertigjarige oorlog waarna Sumatra ook onder Nederlands bewind kwam en heel Nederlands Indië toen één kolonie van Nederland werd.Een kolonie die uitgestrekter was dan heel Europa.

Blanke Nederlanders die in Nederland niet veel te vertellen hadden, hoorden als ze naar het ‘paradijselijke’ Nederlands Indië vertrokken opeens tot de top, enkel omdat ze blanke Nederlander waren. Aan dat leven in het paradijs kwam alleen in het voorjaar van 1942 een eind toen de Japanners Nederlands Indië binnen vielen. tienduizenden KNIL militairen en veel burgers kwamen in jappenkampen terecht. Alleen de legertop zag kans naar Australië te ontsnappen.

Jan van Elzakker en Louis Minnenbach

Toen op 15 augustus Japan capituleerde riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Iets waar de toenmalige Nederlandse regering niet van gediend was. Soekarno  en zijn aanhang noemde zich vrijheidsstrijder maar koningin Wilhelmina en de regering hadden het over de terroristen. Nederland zou wel orde op zaken gaan stellen en stuurde steeds meer militairen naar de opstandige kolonie. Veelal jonge jongens die nog wereldvreemd waren en slecht opgeleid. Ver van huis, familie en meisje kwamen  ze in een andere, vreemde wereld terecht en moesten ze op patrouille in de rimboe, eten eten dat ze nog niet kenden en werden betrokken in een wrede strijd.

Na de onafhankelijkheid, mede door internationale druk afgedwongen, keerden de meeste in 1950 en 1951 na een lange zeereis weer in Nederland terug en moesten het ‘normale leven’ weer oppakken. Veel organiseerden zich in veteranen verenigingen, om met lotgenoten te kunnen praten. Het was extra zwaar omdat er naderhand in de media erg veel negatieve publiciteit kwam over de politionele actie in de voormalige kolonie.

Het geïnteresseerde publiek

Het boek

Alle honderdveertig Indiëgangers uit de gemeente Woensdrecht en Heimolen zijn in het boek geportretteerd en van dertig van hun zijn er nog bijzondere extra verhalen opgeschreven. Het boek is opgedeeld in tijdsperiodes waarin de diverse lichtingen in Indonesië actief waren en alle drieënzestig bataljons zijn beschreven.

Naast de persoonlijke verhalen is het boek ook een stuk koloniale geschiedenis en de schrijvers hebben ernaar gestreefd en zo compleet mogelijk beeld te geven van die periode. Ze hopen hiermee de lezer een stuk inzicht te geven in wat er in Indonesië gebeurt is en de belevenissen van ‘onze jongens’.

Gedicht

Achter op het boek staat het gedicht ‘Insulinde’ van de hand van Wilma Janse. Het gedicht verwoord de emoties in de verhalen in het boek, wat ook aan Jan van Elzakker te merken was toen hij het gedicht voordroeg.

De uitreiking

Als eerste kregen de beide wethouders een exemplaar van het boek overhandigd, waarop de drie Indië veteranen verzocht werd naar voren te komen. Sjaak van der Lee, Kees de Crom en Eugène Groffen kregen elk een boek overhandigd.

De eerste boeken werden overhandigd

Na de uitreiking van de eerste exemplaren van het boek bedankte de prachtig in uniform gestoken Sjaak van der Lee de schrijvers en vertelde geëmotioneerd dat het allemaal waar was werd er verteld was.

Krasse mannen

Hans de Waal, die samen met zijn collega wethouder Lars van der Beek aanwezig was bij de presentatie, vertelde blij te zijn dat het weer mogelijk is om samen te komen bij een gelegenheid als deze en herinnerde zich de presentatie van het vorige boek ‘het verdriet van Woensdrecht’ in de Raadszaal van het gemeentehuis. Hij prees het gedegen onderzoek wat de auteurs, de ‘krasse mannen’ gedaan hebben en het werk dat ze in het schrijven van het boek gestoken hebben. De Waal is als voormalig marinier en met een schoonvader die ook in Nederlands Indië gediend heeft, erg geïnteresseerd in het boek,.

In de winkel

Vanaf donderdag 7 oktober is het boek in de winkel (De PRIMERA in de Raadhuisstraat in Hoogerheide) verkrijgbaar. Het ruim driehonderd pagina’s dikke boek kost € 29,95
Van 14:00 tot 17:00 uur die dag zullen Jan van Elzakker en Louis Minnenbach aanwezig zijn om het boek te signeren.
Het boek heeft een ISBN nummer (ISBN 978-90-830253-6-0) en is na 7 oktober ook landelijk te koop.

Kijk hier voor een vorig artikel over dit boek.

De veteranen met de schrijvers van het boek

 

 

 

Reacties