Vastenavend motto 2022 op ludieke wijze bekend gemaakt

Leve n'in de brouwerij!
Foto: Stichting Vastenavend

Op ludieke wijze is vrijdagavond het motto van vastenavend 2022 in ’t Krabbegat bekend gemaakt. De stichting Vatsenevend doet verslag:

Enkele weken geleden hadden de boeren van Stichting Vastenavend een brief gehad waarin stond dat er goed nieuws was voor onze stad. Zo zouden er gigantische alcoholvoorraden zijn op het voormalige Nedalco-terrein, die klaar zijn voor ontginning en exploitatie. De miljoenen die de stad zo hard nodig heeft, liggen hier voor het oprapen! De boeren werden uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst in de buurt van de voormalige ‘spiritus’.

Alcoholvoorraden maken Bergen op Zoom financieel gezond

En zo kwamen de boeren vrijdagavond 5 november j.l. bijeen bij het Groot Arsenaal. Na bij binnenkomst ontvangen te zijn door twee suppoosten, werd de voorlichtingsbijeenkomst geopend door twee ‘zogenaamde’ ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. Een hele hoge vlotte ambtenaar en een wat nederige lagere ambtenaar. Zij namen in hun verhaal de boeren mee in wat zij konden verwachten van deze avond. De strekking van het verhaal is dat de vondst van de alcoholvoorraden Bergen op Zoom weer (financieel) gezond kunnen maken. Als dat geen goed nieuws is!

Hoog percentage

Vervolgens werden de boeren naar buiten begeleid voor een ware ‘beleving’; mannen in laborantpakken maakten gebruik van verschillende proefopstellingen om aan te tonen hoeveel alcohol wel niet in de grond verscholen ligt. Ook werd vastgesteld dat de alcohol uit een zeer hoog percentage bestaat. Maar liefst 7×11 procent!

Na de ‘beleving’ werd eenieder weer verzocht naar binnen te gaan alwaar de ambtenaren nogmaals de plannen toelichtten, nu ook met het bestuur van de firma Pottas & Co. & Zn. Een flinke opsomming van cijfers en grafieken volgden met maar een uitkomst: Bergen op Zoom komt weer boven jan!

Nu was het de beurt aan de vertegenwoordigers van de verschillende commissies van Stichting Vastenavend. Elke vertegenwoordiger mocht namens zijn commissie zijn zegje doen en had zo inspraak. Reacties van het bestuur van de firma Pottas & Co. & Zn. op deze inspraak konden niet uitblijven. Grappige versprekingen en leuke ad rem antwoorden waren niet van de lucht. De vertegenwoordigers en het bestuur waren aan elkaar gewaagd.

Cultuur Industrie is een onmisbare reddingsboei

De Gròòtste Boer kwam ten tonele en mengde zich in de discussie. Hoe diep de stad ook is afgezakt, Cultuur Industrie is een onmisbare reddingsboei. Belangrijker dan de industriële zaak zijn de mensen van de personeelsvereniging van de Pottas. Talenten van deze vereniging laten op feestavonden zien het kloppend hart van fabriek en stad te zijn.

Motto Vastenavend 2022

Hierna maakte de Gròòtste Boer het motto bekend voor de Vastenavend van 2022 en gaf iedere boer een convocatie mee. De convocatie is in de vorm van een feesthoed opgemaakt uit afbeeldingen van oudere posters en affiches. En dat is niet voor niets, want er valt zeker wat te vieren. De Vastenavend in het Krabbegat bestaat komend jaar namelijk 7×11 jaar! Als dat geen jubileum is! En het motto voor de Vastenavend van 2022? Dat laat zich raden: Leve n’in de brouwerij!

Reacties